Home Releases 2018, №2 (30)

Informational and analytical review of the materials of the conference “Professional formation of a foreign language teacher in the system of pedagogical education” (MSPU, October 12-14, 2017)

Scholarly Events

Authors

  • Lovtsevich Galina Nikolaevna Doctor of Philology, docent, head of Linguistics and Cross-Cultural Communication department, Far Eastern Federal University. E-mail: glovtsev@yandex.ru
  • Yazykova Nataliya Vitalyevna Doctor of Pedagogy, full professor, professor of Department of English Teaching Methodology and Business Communication, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: yazykova-n@mail.ru

How to link insert

Lovtsevich, G. N. & Yazykova, N. V. (2018). Informational and analytical review of the materials of the conference “Professional formation of a foreign language teacher in the system of pedagogical education” (MSPU, October 12-14, 2017) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №2 (30),
References
1. Abramova E.I. Nauchno-issledovatel’skaya rabota kak odno iz uslovij formirovaniya
2. kommunikativnoj kompetencii studentov // Professional’noe stanovlenie uchitelya
3. inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar.
4. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj.
5. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 52–58.
6. Biboletova M.Z. Potencial uchitelya inostrannogo yazy’ka v modelirovanii informacionno
7. obrazovatel’noj sredy’ studentov // Professional’noe stanovlenie uchitelya
8. inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar.
9. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj.
10. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017.S. 44–52
11. Bondarenko O.R. O mezhdunarodnoj akademicheskoj kompetentnosti i ee kompetenciyax
12. // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo
13. obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) /
14. pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira;
15. Tezaurus, 2017. S. 68–72.
16. Goncharova V.A. Soderzhatel’no-texnologicheskie orientiry’ metodicheskoj podgotovki
17. uchitelya anglijskogo yazy’ka v sisteme vy’sshego obrazovaniya // Professional’noe
18. stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya:
19. mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj,
20. L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 103–107.
21. Gerasimova S.A. Uchebnik inostrannogo yazy’ka: professional’no-metodicheskij
22. vy’bor prepodavatelya // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka
23. v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt.
24. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov
25. Mira; Tezaurus, 2017. S. 94–99.
26. Kanczur A.G., Mosina M.A., Nel’zina E.N. Realizaciya sistemno-deyatel’nostnogo
27. podxoda v formirovanii metodicheskoj kompetentnosti budushhego uchitelya inostrannogo
28. yazy’ka v obrazovatel’nom processe pedagogicheskogo universiteta // Professional’noe
29. stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya:
30. mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj,
31. L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 124–130.
32. Kolesnikov A.A. Praktiko-orientirovanny’j issledovatel’skij proekt kak sposob
33. ob’’ektivnogo (samo)ocenivaniya rezul’tatov pedagogicheskoj praktiki // Professional’noe
34. stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya:
35. mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj,
36. L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 130–137.
37. Lovcevich G.N. Metodicheskoe nasledie G.V. Rogovoj // Professional’noe stanovlenie
38. uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’
39. mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj,
40. L.G. Vikulovoj.
41. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 7–14
42. Lukoshus O.G. Akademicheskaya kompetenciya v strukture celej professional’noj
43. podgotovki studentov magistratury’ // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo
44. yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva,
45. 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki
46. Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 150–155.
47. Makarova I.V. Texnologiya sozdaniya interaktivny’x mul’timedijny’x obuchayushhix
48. proektov dlya magistrantov // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo
49. yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar.
50. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj.
51. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 162–166.
52. Makarova T.S. Integrirovanny’j podxod k professional’no-orientirovannoj podgotovke
53. bakalavra k inklyuzivnomu obucheniyu inostrannomu yazy’ku // Professional’noe
54. stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya:
55. mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj,
56. L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 166–172.
57. Morozova E.A. Iz opy’ta realizacii proekta «Inklyuzivnoe inoyazy’chnoe obrazovanie
58. » // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) /
59. pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira;
60. Tezaurus, 2017. S. 198–202.
61. Nikonova N.K. Xarakter trudnostej, voznikayushhix u studentov-bakalavrov v processe
62. pedagogicheskoj praktiki // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo
63. yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva,
64. 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki
65. Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 230–233.
66. Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo
67. obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red.
68. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. 310 s.
69. Spichko N.A. Uchebnik anglijskogo yazy’ka dlya studentov pedagogicheskix vuzov:
70. celi i trebovaniya // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme
71. pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) /
72. pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira;
73. Tezaurus, 2017. S. 265–271.
74. Tambovkina T.Yu. Transformaciya organizacionny’x form obucheniya v yazy’kovom
75. vuze // Professional’noe stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo
76. obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red.
77. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj. M. MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 284–288.
78. Tareva E.G. Proekciya gotovnosti prepodavatelya k formirovaniyu mezhkul’turnoj
79. kommunikativnoj kompetencii budushhix uchitelej inostrannyx yazy’kov // Professional’noe
80. stanovlenie uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya:
81. mat-ly’ mezhdunar. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red.
82. N.V. Yazy’kovoj,
83. L.G. Vikulovoj. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017.
84. S. 32–38.
85. Shhepilova A.V. Metodika obucheniya inostranny’m yazy’kam na sovremennom
86. e’tape: polipodxodnost’ ili poliparadigmal’nost’? // Professional’noe stanovlenie uchitelya
87. inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar.
88. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj.
89. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 24–31.
90. Yazy’kova N.V. Formirovanie metodicheskoj kompetencii uchitelya inostrannogo
91. yazy’ka v universitete: istoki, opy’t, problemy’, perspektivy’ // Professional’noe stanovlenie
92. uchitelya inostrannogo yazy’ka v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya: mat-ly’ mezhdunar.
93. konf. (Moskva, 12–14 okt. 2017 g.) / pod obshh. red. N.V. Yazy’kovoj, L.G. Vikulovoj.
94. M.: MGPU, Yazy’ki Narodov Mira; Tezaurus, 2017. S. 14–24.
Download file .pdf 287.4 kb