Home Releases 2019, №2 (34)

Elective Courses: Towards Innovative Educational Practices

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.1/.8 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.08

Authors

  • Suleymanova Olga Arkadyevna Doctor of Philology, professor, head of the Department of Linguistics and Translation Studies, Institute of Foreign Languages MCU. E-mail:souleimanovaoa@mgpu.ru
  • Vodyanitskaya Albina Alexandrovna PhD (Philology), docent, associate professor of Linguistics and Translation Studies Department, Institute of Foreign languages, MCU. E-mail: avodyanickaya@yandex.ru

How to link insert

Suleymanova, O. A. & Vodyanitskaya, A. A. (2019). Elective Courses: Towards Innovative Educational Practices Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 77-83. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.08
References
1. Literatura
2. Atanasyan S.L., Kuzub N.N. E'lektivny'e kursy' po matematike i organizaciya samostoyatel'noj deyatel'nosti uchashhihsya // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'-nogo universiteta. Ser.: Gumanitarny'e i social'ny'e nauki. 2014. S. 150-156.
3. Gnezdilov M.A. Rol' e'lektivny'x kursov po fizicheskoj kul'ture v formirovanii social'noj kompetentnosti i adaptivnosti studentov vuza [E'lektronny'j resurs] // Koncept. 2017. T. 31. S. 686-690. URL: http://e-koncept.ru/2017/970152.htm (data obashheniya: 21.02.2019).
4. Krongauz M.A. Russkij yazy'k na grani nervnogo sry'va. M.: Yazy'ki slavyanskix kul'tur, 2007. 145 s.
5. Somkin A.A., Konstantinov S.A. E'lektivny'e kursy' po fizicheskoj kul'ture kak motivacionno-cennostny'j komponent pri zanyatiyax studentov v SPbGIKiT [E'lektronny'j resurs] // Czarskosel'skie chteniya. 2016. № 20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ elektivnye-kursy-po-fizicheskoy-kulture-kak-motivatsionno-tsennostnyy-komponent-pri-za-nyatiyah-studentov-v-spbgikit (data obrashheniya: 21.02.2019).
6. Sulejmanova O.A. K voprosu ob akademicheskom diskurse: vy'stuplenie v sle'm-formate //Yazy'k. Tekst. Diskurs. 2017. № 15. S. 270-278.
7. Sulejmanova O.A. K voprosu o normativnosti pis'mennogo akademicheskogo diskursa // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 2 (26). S. 52-61.
8. Tareva E.G. Razvitie lingvoobrazovatel'ny'x praktik: optimistichnaya proekciya // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2015. № 2 (18). S. 75-85.
9. Funk R.V. Problemy' podgotovki i realizacii e'lektivny'x kursov po istorii v profil'-noj shkole // Prepodavatel' XXI vek. 2014. № 1. S. 113-118.
10. Shherba L.V Izbranny'e raboty' po russkomu yazy'ku. M.: Gos. uchebno-ped. izd-vo Ministerstva prosveshheniya RSFSR, 1957. 188 s.
11. Shherbatyx S.V. Osobennosti organizacii i provedeniya e'lektivny 'x stoxasticheskix kursov v kontekste profil'nogo obucheniya //Nauka i shkola. 2013. № 4. S. 73-76.
12. Eko U. Kak napisat' diplomnuyu rabotu. M.: Universitet, 2003. 240 s.
13. Eko U. Kak puteshestvovat's lososem. M.: Slovo, 2018. 206 s.
14. Grice G.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. Vol. 3, Speech Acts / ed. by P. Cole and J.L. Morgan. New York: Academic Press, 1975. P. 41-58.
Download file .pdf 259.98 kb