Home Releases 2022, №2 (46)

SEMANTIC COMPONENTS OF QUASISUBJECT CONSTRUCTIONS SUCH AS KNIGA LEGKO CHITAETSYA

Young Scientists’ Platform , UDC: 81ˋ37 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.46.2.18

Authors

  • Shestopalova Anna M.

Annotation

The article focuses on such quasisubject constructions as Kniga legko chitaetsja. The paper analyzes relevant semantic components and defines their role in how a language speaker perceives the semantics of the structure as a whole. The quantitative ratio of subject types performed on 250 Russian sentences reveals significant features of the Russian map of the world as well as the semantics of quasisubject constructions.

How to link insert

Shestopalova, A. M. (2021). SEMANTIC COMPONENTS OF QUASISUBJECT CONSTRUCTIONS SUCH AS KNIGA LEGKO CHITAETSYA Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №2 (46), 189. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.46.2.18
References
1. 1. Lexical and semantic representation of the linguistic and cultural concept “rest” in the english, german, and russian languages / I. N. Novikova, L. G. Popova, L. M. Shatilova [et al.]. Opcion. 2018; (34): 85-2: 237–256.
2. 2. Boldyˋrev N. N. Kognitivny’e schemyˋ yazyˋkovoy interpretacii. Voprosyˋ kognitivnoj lingvistiki. 2016; 4: 10–20. (In Russ.).
3. 3. Fomina M. A. Subˋˋekt v bezlichnyˋx prostranstvennyˋx modelyax tipa U menya v uxe zvenit. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriyay azyˋka. Yazyˋkovoe obrazovanie. 2015; 4 (20): 49–55. (In Russ.).
4. 4. Devyatova N. M. O kachestvennyˋx narechiyax i ix roli v organizacii mono- i polipredikativny ˋx vyˋskazyˋvanij. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazyˋka. Yazyˋkovoe obrazovanie. 2021; 2 (42): 50–57. (In Russ.).
5. 5. Sulejmanova O. A. Problemyˋ russkogo sintaksisa: semantika bezlichnyˋx modelej. M.: Dialog–MGU; 1999. 222 s. (In Russ.).
6. 6. Sulejmanova O. A., Petrova I. M. Eˋksplanatornyˋj potencial teorii klassov dlya lingvisticheskogo issledovaniya: poryadok sledovaniya opredelenij. Filologiya: nauchnyˋe issledovaniya. 2018; 3 (24): 52–64. (In Russ.).
7. 7. Petrova I. M. Ob analize poryadka sledovaniya opredelenij v atributivnoj gruppe v anglijskom i russkom yzyˋkax na osnove teorii klassov. Rusistika i komparativistika. 2019: 281–291. (In Russ.).
8. 8. Sulejmanova O. A., Vodyaniczkaya A. A., Fomina M. A. Kognitivnyˋj scenarij processa yazyˋkovoj kategorizacii. Vestkil Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyˋk i literatura. 2020; 17 (2): 309–322. (In Russ.).
9. 9. Chaplin E. V. Kognitivnaya interpretaciya akta govoreniya (na primere eˋmocional ˋno-volevyˋx glagolov govoreniya). Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazyˋka. Yazyˋkovoe obrazovanie. 2020; 1: 55–62. (In Russ.).
10. 10. Nikitina V. V. Kognitivnaya interpretaciya sintaksicheskix modelej tipa X SHUDDERS TO V. Kognitivnyˋe issledovaniya yazyˋka. 2021; 3 (46): 191–194. (In Russ.).
11. 11. Semanticheskie tipyˋ predikatov / otv. red. O. N. Seliverstova. M.: Nauka; 1982. 370 s. (In Russ.).
12. 12. Stilisticheskie aspektyˋ perevoda: ucheb. posobie dlya stud. uchrezhdenij vyˋssh. prof. obrazovaniya / O. A. Sulejmanova, N. N. Beklemesheva, K. S. Kardanova i dr. M.: Akademiya; 2010. 176 s. (In Russ.).
13. 13. Melig X. R. Semantika predlozheniya i semantika vida v russkom yazyˋke. Novoe v zarubezhnoj lingvistike. 1985; 15: 227–249. (In Russ.).
14. 14. Giro-Veber M. Vid i semantika russkogo glagola. Voprosyˋ yazyˋkoznaniya. 1990; 2: 102–112. (In Russ.).
15. 15. Vendler Z. Verbs and Times. The Philosophical Review. 1957; 66 (2): 143–160.
16. 16. Zwart J. W. Nonargument Middles in Dutch. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. 1998; 42: 109–128.
17. 17. Vinogradov V. V. Russkij yazyˋk (Grammaticheskoe uchenie o slove). 4-e izd. M.: Rus. yaz.; 2001. 720 s. (In Russ.).
Download file .pdf 313.66 kb