Home Releases 2022, №1 (45)

SPEAKER’S DIALOGIC DOMAIN IN ACADEMIC DISCOURSE

Young Scientists’ Platform , UDC: 81-13 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.45.1.16

Authors

  • Chekmaeva A. Natalia

Annotation

The paper defines the speaker’s dialogic domain in academic discourse. The dialogue as a communication interaction between the speaker and participants to the discourse is described. The study reveals polyphonic and dynamic nature of academic discourse.

How to link insert

Chekmaeva, A. N. (2022). SPEAKER’S DIALOGIC DOMAIN IN ACADEMIC DISCOURSE Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №1 (45), 150. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.45.1.16
References
1. 1. Hyland K. Academic discourse. London: Curriculum; 2009. 215 p.
2. 2. Bumarkina N. G., Kulikova L. V. Akademicheskij diskurs: Institucional`nost`, stil`, zhanry`. M.: Lenand; 2019. 200 p. (In Russ.).
3. 3. Sulejmanova O. A. Dialog s Drugim v akademicheskom diskurse. Dialog kul`tur. Kul`tura dialoga: v poiskax peredovy`x sociogumanitarny`x praktik: mat-ly` Pervoj Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 14–16 aprelya 2018 g.). M.: Yazy`ki Narodov Mira; 2016: 539–547. (In Russ.).
4. 4. Sulejmanova O. A. Akademicheskij diskurs kak neprery`vny`j dialog s Drugim. Diskurs kak universal`naya matricza verbal`nogo vzaimodejstviya / pod red. O. A. Sulejmanovoj. M.: Lenand; 2018: 199–211. (In Russ.).
5. 5. Xuty`z I. P. Storitelling kak kommunikativnaya strategiya lekcionnogo diskursa: kross-kul`turnaya specifika konstruirovaniya. Institucional`ny`j diskurs: konteksty`, geroi, e`mocii: monografiya / pod red. I. P. Xuty`z. M.: Flinta; 2020: 204–245. (In Russ.).
6. 6. Díez-Palomar J., Chan Man Ching E., Clarke D., Padrós M. How does dialogical talk promote student learning during small group work? An explanatory study. Learning, Culture and Social Interaction. 2021; 30-A: 100540. DOI: 10.1016/j.lcsi.2021.100540 (data obrashheniya: 01.11.2021).
7. 7. Vikulova L. G., Ryanskaya E`. M. E`tiketnost` dialoga v kommunikativnoj praktike XVII veka. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2021; 41 (1): 53–67. (In Russ.).
8. 8. Boldy`rev N. N., Grigor`eva V. S. Kognitivny`e dominanty` rechevogo vzaimodejstviya Voprosy` kognitivnoj lingvistiki. 2018; 57 (4): 15–24. (In Russ.).
9. 9. Vezhbiczka A. Metatekst v tekste. Novoe v zarubezhnoj lingvistike / pod red. T. M. Nikolaevoj. M.: Progress; 1978: 402–421.
10. 10. Pochemu sovremennaya lingvistika dolzhna by`t` lingvistikoj korpusov: stenogramma lekcii V. A. Plungyana. Polit.ru: informacionno-analiticheskij portal. URL: https://polit.ru/article/2009/10/23/corpus (data obrashheniya: 01.11.2021). (In Russ.).
11. 11. Yazy`k i soznanie: chto delaet nas lyud`mi?; Kak my` my`slim? Raznoyazy`chie i kibernetika mozga: stenogrammy` lekcij T. V. Chernigovskoj. Polit.ru: informacionno-analiticheskij portal. URL: https://polit.ru/article/2008/12/24/langmind; https://m.polit.ru/article/2009/11/24/brain (data obrashheniya: 01.11.21). (In Russ.).
12. 12. Tannen D. Talking voices. New York: Cambridge University Press; 2007. 244 p.
13. 13. Krongauz M. A. Lingvisticheskie konflikty` v internete. 28.06.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MjpxXq36PpY (data obrashheniya: 01.11.2021). (In Russ.).
14. 14. Karasik V. I. Lekciya po problemam lingvokul`turnoj semiotiki v Institute filologii i yazy`kovoj kommunikacii Sibirskogo federal`nogo universiteta. 27.06.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vPOSjhKoQJA&list=PLWZHLySRi3LDGNqndrNYG0w0bx-3DaTXV8&index=1&t=6s (data obrashheniya: 01.11.2021). (In Russ.).
Download file .pdf 326.9 kb