Home Releases 2022, №1 (45)

THE IMPACT OF B. L. PASTERNAK’S POETICS ON YU. D. LEVITANSKY POEMS ON THE EXAMPLE OF LEVITANSKY BOOK SUCH AND SUCH A DAY

Literary Science , UDC: 82-14 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.45.1.03

Authors

  • Kazmirchuk Olga Yu. PhD (Philology)

Annotation

The article regards the impact of B. L. Pasternak’s poetics on the poems of Yu. D. Levitansky’s. The poem about B. L. Pasternak is included into the book of Levitansky’s poems. The influence of B. L. Pasternak reveals on different levels: from combination of themes and motives, to the composition of the book of poems.

How to link insert

Kazmirchuk, O. Y. (2022). THE IMPACT OF B. L. PASTERNAK’S POETICS ON YU. D. LEVITANSKY POEMS ON THE EXAMPLE OF LEVITANSKY BOOK SUCH AND SUCH A DAY Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №1 (45), 26. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.45.1.03
References
1. 1. Nikulin D. V. Problema ciklizacii v tvorchestve Yu. Levitanskogo: dis. ... kand. filol. nauk. M.; 2003. 192 p. (In Russ.).
2. 2. Chuprinin S. I. Yu. Levitanskij: Evangelie ot Sizifa. V: Chuprinin S. I. Krupny`m planom: Poe`ziya nashix dnej: problemy` i xarakteristiki. M.: Sov. pisatel`; 1983: 92–95. (In Russ.).
3. 3. Levitanskij Yu. D. Mezh dvux nebes: sbornik stixov. M.: INFRA-M; 1996. 399 p. (In Russ.).
4. 4. Zholkovskij A. K. Mesto okna v mire Pasternaka. V: Zholkovskij A. K. Poe`tika Pasternaka: Invarianty`, struktury`, interteksty`. M.: Novoe literaturnoe obozrenie; 2011: 27–64. (In Russ.).
5. 5. Laputina T. V. Individual`naya metafora v poe`ticheskom tekste M. Czvetaevoj: dis. ... kand. filol. nauk. M.; 2011. 164 p. (In Russ.).
6. 6. Tarkovskij A. A. Sobr. soch.: v 3 t. T. 1. M.: Xud. lit.; 1991. 462 p. (In Russ.).
7. 7. Kazmirchuk O. Yu. Funkcionirovanie pushkinskogo e`pigrafa v stixotvorenii Arseniya Tarkovskogo «Poe`t». V: Andreeva A. N. i dr. (red.). Poe`tika zaglaviya: sb. nauch. trudov. M.; Tver`: Liliya Print; 2005: 320–324. (In Russ.).
8. 8. Orliczkij Yu. B. Stix i proza v russkoj literature: Ocherki istorii i teorii. Voronezh: Izd-vo VGU; 1991. 200 p. (In Russ.).
9. 9. Fomenko I. V. Kniga stixov: mif ili real`nost`? V: Darvin M. N. (sost.). Evropejskij liricheskij cikl. Istoricheskoe i sravnitel`noe izuchenie: materialy` mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Moskva – Peredelkino, 15–17 noyabrya 2001 g. M.: RGGU; 2003: 64–73. (In Russ.).
10. 10. Pasternak B. L. Sobr. soch.: v 2 t. T. 1. M.: Xud. lit.; 1985. 623 p. (In Russ.).
11. 11. Brojtman S. N. Poe`tika knigi Borisa Pasternaka «Sestra moya — zhizn`». M.: Progress – Tradiciya; 2007. 608 p. (In Russ.).
12. 12. Devyatova N. M. Ideya polya kak princip sistemnogo predstavleniya yazy`ka. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2008. 1 (1): 60–70. (In Russ.).
13. 13. Devyatova N. M. Sravnenie i (ili) prilozhenie: k probleme sinkretichny`x sintaksicheskix konstrukcij. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2017; 27 (3): 35–42. (In Russ.).
14. 14. Kazmirchuk O. Yu. Ispol`zovanie zhanrovogo kanona poslaniya D. Samojlovy`m i Yu. Levitanskim. Novy`j filologicheskij vestnik. 2008; 7 (2): 129–134. (In Russ.).
15. 15. Semantika vremen goda v russkoj slovesnosti: kollektiv. monografiya / I. A. Belyaeva i dr.; otv. red. A. I. Smirnova. M.: Knigodel; 2021. 408 p. (In Russ.).
Download file .pdf 358.43 kb