Home Releases 2022, №1 (45)

PRAGMATIC USE OF HEDGING IN ACADEMIC DISCOURSE

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.111 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.45.1.12

Authors

  • Mikhaleva Elena I. PhD (Philology)
  • Pushinina Irina V. PhD (Philology)

Annotation

The paper focuses on functional linguopragmatics of hedging in public speeches by British scientists. The characteristic communicative strategies of distancing are identified, the linguistic means of implementing hedges at the lexico-grammatical and phonetic levels are analyzed.

How to link insert

Mikhaleva, E. I. & Pushinina, I. V. (2022). PRAGMATIC USE OF HEDGING IN ACADEMIC DISCOURSE Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №1 (45), 113. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.45.1.12
References
1. 1. Grinev S. V. Vvedenie v lingvistiku teksta: ucheb. posobie. M.: Mosk. ped. un-t; 2000. 60 p. (In Russ.).
2. 2. Chekmaeva N. A. Dialog s drugim v akademicheskom diskurse. V mnogomernom prostranstve sovremennoj lingvistiki: sbornik rabot molody`x ucheny`x / pod obshh. red. O. A. Sulejmanovoj. M.: Yazy`ki Narodov Mira; 2019: 334–342. (In Russ.).
3. 3. Sulejmanova O. A. Dialog s Drugim v akademicheskom diskurse. Dialog kul`tur. Kul`tura dialoga: v poiskax peredovy`x sociogumanitarny`x praktik: materialy` Pervoj mezhdunarodnoj konferencii (Moskva, 14–16 aprelya 2016 g.) / pod obshh. red. E. G. Tarevoj, L. G. Vikulovoj. M.: Yazy`ki Narodov Mira; 2016: 539–547. (In Russ.).
4. 4. Chernova V. E. Dialog v ustnom akademicheskom diskurse. E`poxa nauki. 2018; (16): 313–318. DOI 10.24411/2409-3203-2018-116878. (In Russ.).
5. 5. Fomina M. A. Markery` adresanta v nauchnom dialoge. Lingvokul`turnoe obrazovanie v sisteme vuzovskoj podgotovki specialista. 2017; 10 (2): 96–103. (In Russ.).
6. 6. Bary`shnikov N. V. Professional`naya mezhkul`turnaya kommunikaciya s akcentom. Yazy`k i kul`tura. 2020; (49): 175–185. DOI 10.17223/19996195/49/11. (In Russ.).
7. 7. Marty`nova A. G. Obuchenie akademicheskomu pis`mennomu diskursu v zhanre e`kspozitornogo e`sse: dis. ... kand. ped. nauk.: 13.00.02. Omsk; 2006. 207 p. (In Russ.).
8. 8. Ratmajr R. Russkaya rech` i ry`nok: Tradicii i innovacii v delovom i povsednevnom obshhenii. M.: Yazy`ki slavyanskoj kul`tury`; 2013. 456 p. (Studia philologica). (In Russ.).
9. 9. Katina N. A. Rol` prosodii v realizacii diskursivny`x markerov rechevogo otgorazhivaniya (na materiale britanskix lekcij): dis. … kand. filol. nauk.: 10.02.04. M.; 2014. 162 p. (In Russ.).
10. 10. Brown P., Levinson S. Politeness: Some universals in language usage. 2nd ed. Cambridge; 1987. 360 p.
11. 11. Alabdali T. S. Revisiting Brown and Levinson’s politeness theory: A Middle-Eastern perspective. Bulletin of Advanced English Studies. 2019; 2 (2): 73–78. DOI: 10.31559/baes2019.2.2.3
12. 12. Ivanova Y. E., Mikhaleva E. I., Efimenko T. N. Internationalization of stand-up comedians’ speech behaviour: Loss of national identity? European proceedings of Social and Behavioural Sciences. London: European Publisher; 2020: 293–305. DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.31
13. 13. Maryuxin A. P. Yavlenie «hedging» v nauchnom diskurse. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2010; 5 (1): 113–117. (In Russ.).
14. 14. Vishnevskaya G. M., Zagorodnova O. A. Osobennosti funkcionirovaniya diskursivny` x markerov v nauchnom i oficial`no-delovom stilyax rechi. Teoriya i praktika inostrannogo yazy`ka v vy`sshej shkole. 2015; (11): 33–41. (In Russ.).
15. 15. Lakoff G. Hedges: A Study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Journal of Philosophical Logic. 1973; (2): 458–508.
16. 16. Hyland K. Boosting, hedging and the negotiation of academic knowledge. Text & Talk. 1998; 18 (3): 349–382. DOI: 10.1515/text.1.1998.18.3.349
17. 17. Hinkel E. Teaching academic ESL writing: Practical techniques in vocabulary and grammar. Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates; 2004. 374 p.
18. 18. Carter R., McCarthy M. Cambridge grammar of English: A comprehensive guide. Spoken and written English. Grammar and usage. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. 974 p.
19. 19. Putina O. N. Funkcionirovanie diskursivny`x markerov v dialogicheskom edinstve vopros – otvet (na materiale russkogo i anglijskogo yazy`kov): avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.19. Perm`; 2021. 24 p. (In Russ.).
20. 20. Musienko E. A. K probleme sredstv vy`razheniya neuverennosti v sovremennom anglijskom yazy`ke. E`lektronny`j arxiv Sumskogo universiteta. URL: http://ru.essuir.sumdu.edu.ua / bitstream/123456789/25550/1/Musienko.pdf (data obrashheniya: 06.12.2021). (In Russ.).
21. 21. Larina T. V. Kategoriya vezhlivosti i stil` kommunikacii: Sopostavlenie anglijskix i russkix lingvokul`turny`x tradicij. M.: Rukopisny`e pamyatniki Drevnej Rusi; 2009. 512 p. (In Russ.).
22. 22. Pushinina I. V. Rasshheplenny`e predlozheniya kak sredstvo vy`dvizheniya v angloyazy` chnom diskurse: dis. … kand. filol. nauk.: 10.02.04. M.; 2009. 206 p. (In Russ.).
23. 23. Prince E. F., Frader J., Bosk C. On hedging in physician-physician discourse. Linguistics and the professions. 8 / ed. by R. J. di Pietro. Norwood NJ: Albex Publishing Corporation; 1982: 83–97.
Download file .pdf 346.23 kb