Home Releases 2021, №4 (44)

METAMODERNISM IN I. MCEWAN’S NOVELLA THE COCKROACH

Literary Science , UDC: 82-311.1 DOI: 10.25688/2076-913X.2021.44.4.01

Authors

  • Merkulova Maya Gennadievna Doctor of Philology, docent

Annotation

The article is devoted to the systematization of metamodern theory and McEwan’s novella The Cockroach reviewing as an example of contemporary Literary Science British writers’ address to the metamodern style. The Cockroach is a satire on Britain’s Brexit policy. The author of this article identifies the leading metamodern strategies of I. McEwan’s.

How to link insert

Merkulova, M. G. (2021). METAMODERNISM IN I. MCEWAN’S NOVELLA THE COCKROACH Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (44), 7. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2021.44.4.01
References
1. 1. McEwan I. The Cockroach. London: Jonathan Cape; 2019. 100 p.
2. 2. Mak`yue`n I. Tarakan [per. s angl. D. Shepeleva]. M.: E`ksmo; 2021. 128 s. (In Russ.).
3. 3. Metamodern. Zhurnal o metamodernizme.URL: http://metamodernizm.ru/about/ (In Russ.).
4. 4. Van der Merwe J. Notes towards a metamodernist aesthetic with reference to postmillennial literary works. Doctoral diss. in Philosophiae Linguistics and Literary Theory. Potchefstroom: North-West University; 2017. 312 p.
5. 5. Van den Akker R. Metamodernizm: istorichnost`, affekt i glubina posle postmodernizma [per. s angl. V. M. Lipki]. M.: Ripol-Klassik; 2019. 494 s. (In Russ.).
6. 6. Afanasov N. B., Pavlov A. V. Obrazy` sovremennosti v XXI veke: kosmodernizm. Znanie. Ponimanie. Umenie. 2019; № 2: 46–62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-sovremennosti-v-xxi-veke-kosmodernizm/viewer (In Russ.).
7. 7. Pavlov A. V. Obrazy` sovremennosti v XXI veke: gipermodernizm. Filosofskij zhurnal. 2019; № 2 (12): 20–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazysovremennosti-v-xxi-veke-gipermodernizm/viewer (In Russ.).
8. 8. Pavlov A. V. Obrazy` sovremennosti v XXI veke: metamodernizm. Filosofskoliteraturny` j zhurnal «Logos». 2018; № 6 (127): 1–19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-sovremennosti-v-xxi-veke-metamodernizm/viewer (In Russ.).
9. 9. Pavlov A. V. Obrazy` sovremennosti v XXI veke: sverxmodernizm. Znanie. Ponimanie. Umenie. 2019; № 1: 69–83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazysovremennosti-v-xxi-veke-sverhmodernizm/viewer (In Russ.).
10. 10. Pavlov A. V. Postgumanizm: preodolenie i nasledie postmodernizma. Voprosy` filosofii. 2019; № 5: 27–35. (In Russ.).
11. 11. Safronov E`. E. Chto budet posle postmoderna? Didzhimodernizm kak kul`turnaya dominanta. Galactica Media: Journal of Media Studies. 2019; № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-budet-vmesto-postmoderna-didzhimodernizm-kakkulturnaya-dominanta/viewer (In Russ.).
12. 12. Grebenyuk A. A. Kul`turno-istoricheskij analiz perezhivanij cheloveka e`poxi meta-modernizma. ANI: pedagogika i psixologiya. 2019; № 1: 326–330. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-istoricheskiy-analiz-perezhivaniy-cheloveka-epohimetamodernizma/viewer (In Russ.).
13. 13. Grebenyuk A. A. Kul`turno-psixologicheskij analiz prichin neadaptivnogo povedeniya cheloveka e`poxi metamodernizma. ANI: pedagogika i psixologiya. 2019; № 3: 326–328. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-psihologicheskiy-analiz-prichinneadaptivnogo-povedeniya-cheloveka-epohi-metamodernizma/viewer (In Russ.).
14. 14. Grebenyuk A. A. Osnovy` metamodernistskoj psixologii. Metamodern. Zhurnal o metamodernizme. Data publikacii: 31 oktyabrya 2017. URL: http://metamodernizm.ru/metamodernism-psychology/ (In Russ.).
15. 15. Markova A. S., Mamukina G. I. Metamodernizm: preodolenie diskretnosti i indi-vidualizma. Vestnik MGOU. Seriya: Russkaya filologiya. 2019; № 1: 89–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metamodernizm-preodolenie-diskretnosti-i-individualizma/viewer (In Russ.).
16. 16. Markova A. S., Mamukina G. I. Samotranscendenciya kak otlichitel`naya cherta geroya metamodernistskogo proizvedeniya. Vestnik MGOU. Seriya: Russkaya filologiya. 2019; № 3: 146–156. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/samotranstsendentsiya-kak-otlichitelnaya-cherta-geroya-metamodernistskogo-proizvedeniya/viewer (In Russ.).
17. 17. Krasavchenko T. N. Postmodernizm mertv? Diskussii v angloyazy`chnoj kritike. (Obzor). Social`ny`e i gumanitarny`e nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 7: Literaturovedenie. Referativny`j zhurnal. 2018; № 3: 207–217. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postmodernizm-mertv-diskussii-v-angloyazychnoy-kritike-obzor/viewer (In Russ.).
18. 18. Proskurnin B. M. Realizm? Modernizm? Postmodernizm? Post-postmodernizm? Razmy`shleniya o sovremennoj britanskoj proze. Vestnik Permskogo universiteta. 2010; № 6 (12): 209–214. (In Russ.).
19. 19. Xabibullina L. F. Ien Mak`yue`n: metamodernizm ili novy`j oblik realizma. Dva veka anglijskogo romana: kollektivnaya monografiya. K 70-letiyu professora B. M. Proskurnina. SPb.: Izd-vo «Mamatov»; 2021: 246–261. (In Russ.).
20. 20. Konstantinu L. Chety`re lika post-ironii. Metamodern. Zhurnal o metamodernizme. Data publikacii: 26 iyulya 2019. URL: http://metamodernizm.ru/four-faces-of-postirony/ (In Russ.).
21. 21. Zheltukhina M. R., Vikulova L. G., Serebrennikova E. F., Gerasimova S. A., Borbotko L. A. Identity as an element of human and language universes: axiological aspect. International Journal of Environmental and Science Education. 2016; № 17 (11): 10413–10422.
Download file .pdf 358.54 kb