Home Releases 2017, №2 (26)

Translation of Extracts with Humorous Effect Created on Script Opposition [Animate]/[Inanimate]

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.12

Authors

  • Abaeva Evgeniya Segeevna PhD (Philology), docent, associate professor of Anglistics and Cross-cultural Communication department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: abaevaes@bk.ru

How to link insert

Abaeva, E. S. (2017). Translation of Extracts with Humorous Effect Created on Script Opposition [Animate]/[Inanimate] Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №2 (26),
References
1. Istochniki
2. Adams D. Dolgoe bezumnoe chaepitie dushi // Detektivnoe agentstvo Dirka Dzhentli: [sb.] / per. s angl. O. Korchevskoj. M.: AST, 2014. S. 251-478.
3. Adams D. Dolgoe chaepitie // Detektivnoe agentstvo Dirka Dzhentli. Dolgoe chaepitie: roman / per. s angl. M.: TKO AST, 1996. S. 295-575.
4. Adams D. The Long Dark Tea-Time of the Soul. NY.: Pocket Books (ebook), 1990. 307 p.
5. Literatura
6. Bol'shakova D.V. Komicheskoe v lingvistike: osnovny'e podxody' i problematika issledovaniya // Vestnik MGLU. Ser. «Yazy'koznanie». 2010. № 5 (584). S. 101-111.
7. Vostrikova O.V. O komicheskoj funkcii e'vfemizmov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2012. № 1 (9). S. 17-23.
8. DrogaM.A. Rifrnovanny'e slozheniya kak e'lementy' yazy'kovoj igry' (na materiale russkogo i anglijskogo yazy'kov) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 4 (20). S. 35-40.
9. Izyumskaya S.S.Modelirovanie yumoristicheskoj tonal'nosti i anglicizm v sovre-mennom xudozhestvennom tekste (na materiale proizvedenij V. Pelevina) // Vestnik ChGPU. Ser. «Filologiya i iskusstvovedenie». 2010. № 5. S. 264-274.
10. Kim E.G. K voprosu o transliruemosti yumora sketch-shou (na materiale perevoda «A Bit of Fray and Laurie») // Vestnik IGLU. Ser. «Filologiya». 2013. № 1 (22). S. 256-261.
11. Kosinecz I.I. Cherny'j yumor skvoz' prizmu teorii V. Raskina i S. Attardo (na materiale russkix i anglijskix anekdotov) // Filologicheskie nauki. Voprosy' teorii i praktiki. 2014. № 11-1 (41). S. 111-115.
12. Martfnenko I.S. Rol' kognitivny'x mexanizmov v sozdanii yumoristicheskogo e'ffekta // Filologicheskie nauki. Voprosy' teorii i praktiki. 2014. № 10 (40). Ch. 2. S. 105-108.
13. Morozova A.M. Zhanrovaya specifika yumoristicheskogo diskursa // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. Ser. «Filologiya». 2013. № 1. Tom 1. S. 216-222.
14. Tarasenko T.V. Anekdot i perevod (na primere yazy'kovoj igry') // Vestnik IGLU. Ser «Filologiya». 2009. №4 (8). S. 126-130.
15. Fomicheva Zh.E., Eliseeva I.B. O yazy'kovy'x sredstvax sozdaniya komicheskogo e'fekta v parodijnom xudozhestvennom tekste // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarny'e nauki. 2009. № 1. S. 309-319.
16. Attardo S. Humorous texts: a Semantic and Pragmatic Analysis. NY: Mouton
17. de Gruyter, 2001. 238 p.
18. Chiaro D. Translation and Humour, Humour and Translation // Translation, Humour and Literature. Translation and Humour. NY: Continuum Publishing Corporation, 2010.
19. Vol. 1. 236 p.
20. Koster C. Literary Translation // Translation: a multidisciplinary approach / ed. by Juliane
21. House. UK: Palgrave Macmillan, 2014. P. 140-157.
Download file .pdf 311.64 kb