Home Releases 2017, №4 (28)

The World Englishes Paradigm and Current Challenges of Teaching and Learning English at Universities (Part 1)

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.111

Authors

  • Ivanova Anna Mikhailovna PhD (Philology), associate professor of Linguistics and Translation Theory department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: conraoi@yandex.ru

How to link insert

Ivanova, A. M. (2017). The World Englishes Paradigm and Current Challenges of Teaching and Learning English at Universities (Part 1) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №4 (28),
References
1. Alpatov V.M. Globalizaciya i razvitie yazy'kov // Trudy' OIFN RAN. M.: Nauka, 2005. S.117-122.
2. Dvirnaya K.S. Anglijskij yazy'k kak global'ny'j: «za» i «protiv» // Vestnik ZabGU. 2006. № 4. S. 70-75.
3. Inozemcev V.L. Vesternizaciya kak globalizaciya i globalizaciya kak amerikani-zaciya // Vopr. filosofii. 2004. № 4. S. 58-63.
4. Ionina A.A. Global English: statistika i fakty' // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 1 (11). S. 20-28.
5. Kabakchi V.V. Anglijskij yazy'k mezhkul'turnogo obshheniya — novy'j aspekt v prepodavanii anglijskogo yazy'ka // Inostranny'e yazy'ki v shkole. 2000. № 6. S. 84-86.
6. Kobenko Yu.V. Izuchenie inostranny'x yazy'kov: problemy' i zabluzhdeniya / Yu.V. Kobenko, A.K. Stolyarova, E.S. Ryabova // Sovremenny'e problemy' nauki i obra­zovaniya. 2015. № 1-1. S. 11-44.
7. Mel'nikov A.S. Dialog kul'tur: vse li ravno, na kakom yazy'ke? // Prostranstvo e'konomiki. 2004. № 3. S. 100-109.
8. Proshina Z.G. Kontaktnaya variantologiya anglijskogo yazy'ka: Problemy' teorii. World Englishes Paradigm: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka, 2017. 208 s.
9. Proshina Z.G. Anglijskij yazy'k i kul'tura narodov Vostochnoj Azii: monografiya. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochn. un-ta, 2001. 476 s.
10. Tareva E.G. Obuchenie yazy'ku i kul'ture: instrument «myagkoj sily'»? // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 3 (23). S. 94-101.
11. Ter-Minasova S.G. Vojna i mir yazy'kov i kul'tur. Voprosy' teorii i praktiki mezh"yazy'kovoj i mezhkul'turnoj kommunikacii. M.: AST: Astrel', 2007. 286 s.
12. Shelestyuk E.V. O forenizacii i domestikacii v perevode i vozmozhnostyax ix lingvisticheskoj ocenki / E.V. Shelestyuk, E'.D. Gricenko // Vestnik ChelGU. 2016. № 4 (386). S. 202-207.
Download file .pdf 323.38 kb