Home Releases 2015, №4 (20)

The Subject in Impersonal Spatial Sentence Models of U menia v ukhe zvenit (My Ear Is Singing) Type

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 811.11
References
1. Istochniki
2. Nacional’ny’j korpus russkogo yazy’ka. URL: http://www.ruscorpora.ru/index.
3. html (rezhim dostupa svobodny’j).
4. Literatura
5. Bondarko A.V. Sub’’ektno-predikatno-ob’’ektny’e situacii // Teoriya funkcional’noj
6. grammatiki: Sub’’ektnost’. Ob’’ektnost’. Kommunikativnaya perspektiva vy’skazy’vaniya. Opredelyonnost’
7. / neopredelyonnost’. SPb.: Nauka, 1992. S. 29–71.
8. Ermolovich D.I. Russko-anglijskij perevod: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya
9. po obrazovatel’noj programme «Perevod i perevodovedenie» napravlenij
10. «Lingvistika», «Lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikaciya». M.: Auditoriya, 2014.
11. 592 s.
12. Zolotova G.A. Kommunikativny’e aspekty’ russkogo sintaksisa. M.: E’dithorial
13. URSS, 2001. 368 s.
14. Lyagushkina N.V. K voprosu o formirovanii bazovy’x konceptov: prostranstvo //
15. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya
16. yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2012. № 2 (10). S. 55–61.
17. Raxmankulova I.-E’.S. Teoreticheskaya funkcional’naya grammatika nemeczkogo
18. yazy’ka. Glagol. M.: NVI-Tezaurus, 2006. 204 s.
19. Raxmankulova I.-E’.S. Strukturno-funktcional’ny’j podxod k issledovaniyu nemeczkix
20. frazeologizmov // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta.
21. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2009. № 1 (3). S. 28–35.
22. Selivyorstova O.N. Ponyatiya «mnozhestvo» i «prostranstvo» v semantike sintaksisa
23. // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury’ i yazy’ka. 1983. T. 42. № 2. S. 142−150.
24. Sulejmanova O.A. Relevantny’e tipy’ bezlichny’x sintaksicheskix struktur i ix semanticheskie
25. korrelyaty’: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk: 10.02.19, 10.02.01. M., 2000. 53 s.
26. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
27. Slovar’ ABBYY Lingvo-Online. URL: http://www.lingvo-online.ru/ru/ (rezhim
28. dostupa svobodny’j).
Download file .pdf 264.94 kb