Home Releases 2015, №4 (20)

The Problem of Developing Students’ Critical Thinking Skills in Foreign Languages Classes in Universities of Economics

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.1/.8

Authors

  • Muratova Olga Anatolyevna Senior assistant professor of Foreign Languages department (Division 1), faculties of Economics, Plekhanov Russian University of Economics. E-mail: muratovaolga@yandex.ru

How to link insert

Muratova, O. A. (2015). The Problem of Developing Students’ Critical Thinking Skills in Foreign Languages Classes in Universities of Economics Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. Bondarenko E.N. Texnologii i metody’ obucheniya studentov v zarubezhnom pedagogicheskom vuze // Vy’sshee obrazovanie v Rossii. Narodnoe obrazovanie. Pedagogika. 2009. № 6. S. 132–138.
2. Bernaczkaya M.V., Muratova O.A. Ispol’zovanie kriticheskogo my’shleniya pri obuchenii inostrannomu yazy’ku studentov e’konomicheskix vuzov // Koncept. 2014. № 4. URL: http://e-koncept.ru/2014/14107.htm. Gos. reg. e’l. po FS 77-49965. ISSN 2304-120X (data obrashheniya: 08.02.2015).
3. Dal’ V.I. Tolkovy’j slovar’ zhivogo russkogo yazy’ka Vladimira Dalya: podgot. po 2-mu pech. izd. 1880–1882 gg. E’lektron. dan. M.: AST [i dr.], 1998. URL: http://slovardalya.
4. ru/description/kritika/14188 (data obrashheniya: 15.04.2015).
5. Prigozhina K.B. Organizaciya samostoyatel’noj raboty’ studentov sredstvami kompetentnostno-kognitivnogo podxoda // Pedagogicheskoe masterstvo: mat-ly’ IV Mezhdunar. nauchn. konf. (Moskva, fevral’ 2014 g.). M.: Buki-Vedi, 2014. S. 244–246.
6. Tareva E.G. Kommunikativny’j podxod: v poiskax lingvodidakticheskix innovacij // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2014. № 5. S. 98-103.
7. Tareva E.G., Kazanceva E.M. Deyatel’nostno-kompetentnostny’j podxod k sozdaniyu uchebny’x posobij dlya podgotovki bakalavrov // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 65–77.
8. Terno S.A. Obuchenie kriticheskomu my’shleniyu — e’kzoticheskie priyomy’» ili reshenie netrivial’ny’x problem? // Gumanitarny’e nauchny’e issledovaniya. 2014. № 1. URL: http://human.snauka.ru/2014/01/5594 (data obrashheniya: 10.01.2015).
9. Cherkashina E.I. Prepodavatel’ inostrannogo yazy’ka v neyazy’kovom vuze: osobennosti professional’nogo stanovleniya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2009. № 2 (4). S. 81–85.
10. Cottrell S. Critical Thinking Skills, developing effective analysis and argument. Second edition. England: Palgrave Macmillan, 2011. Р. 3–30.
11. Locker K.O., Kaczmarec S.K., Braun K. Business Communication. Building Critical Skills. Third edition. Canada: McGraw-Hill Ryerson Limited, 2007. Р. 4–45.
Download file .pdf 273.58 kb