Home Releases 2015, №1 (17)

The Internet Genre of «Reader Comments»

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory

Authors

  • Kirilina Alla Viktorovna Doctor of Philology, full professor, professor of Theoretical and Applied Linguistics department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: alkira@list.ru

How to link insert

Kirilina, A. V. (2015). The Internet Genre of «Reader Comments» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №1 (17),
References
1. Adamova Z.G. Verbal’naya diagnostika mezhe’tnicheskoj napryazhyonnosti: avtoref. dis. … kand. flol. nauk: 10.02.19. Tver’, 2006. 19 s.
2. Vikulova L.G., Serebrennikova E.F. Struktury’ modelirovaniya cennostny’x orien-tirov diskursa social’noj real’nosti v massmedijnom kommunikativnom prostranstve //
3. Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14). S. 55–63.
4. Kirilina A.V. Nekotory’e osobennosti otrazheniya nacional’nogo voprosa v sovre-mennoj e’lektronnoj kommunikacii // Mezhe’tnicheskoe obshhenie: kontakty’ i konfikty’: sb. st. / Pod red. N.V. Ufmcevoj. M.: IYaz RAN – MIL, 2013. S. 102–135.
5. Kirilina A.V. Zhanr «demotivator» kak proyavlenie polifonii i fksaciya povsednevnosti // Polifoniya bol’shogo goroda: sb. nauchn. st. / Pod red. L.M. Terentiya, V.V. Krasny’x, A.V. Kirilinoj, M.: MIL, 2012. S. 54–74.
6. Lukashevich E.V. Psixologicheskij e’ksperiment kak sposob diagnostiki e’mocional’noj napryazhyonnosti // Yazy’kovoe soznanie: teoreticheskie i prikladny’e as-pekty’: sb. st. M. – Barnaul: Izd-vo Altajskogo un-ta, 2004. S. 129–137.
7. Pishhal’nikova V.A., Rogozina I.V. Koncept kak instrument diagnostiki mezhe’tnicheskoj napryazhyonnosti // Yazy’kovoe soznanie: teoreticheskie i prikladny’e aspekty’. Barnaul: Izd-vo Altajskogo un-ta, 2004. S. 121–128.
8. Siniczy’na M.A. Kompleksnaya e’kspertiza teksta kak mezhdisciplinarnoe kontekstual’noe issledovanie: postanovka voprosa // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teo-riya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2011. № 1 (7). S. 114–119.
9. Strel’czova V.V. Lingvisticheskie metody’ issledovaniya mezhe’tnicheskoj naprya-zhyonnosti // Vestnik NGLU (Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo un-ta im. N.A. Dobrolyubova). 2013. Vy’p. 24. S. 73–84.
Download file .pdf 417.4 kb