Home Releases 2017, №2 (26)

Structural Organization of the Tale by F.N. Gorenstein «Last Summer on the Volga»

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"1917/1991&qu

Authors

  • Zavyalova Elena Evgenyevna Doctor of Philology, docent, Professor of Literature department, Astrakhan State University. E-mail: zavyalovaelena@mail.ru

How to link insert

Zavyalova, E. E. (2017). Structural Organization of the Tale by F.N. Gorenstein «Last Summer on the Volga» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №2 (26),
References
1. Istochniki
2. Gorenshtejn F.N. Poslednee leto na Volge // Vremya i my'. 1989. № 105. S. 5-60.
3. Literatura
4. Smirnova A.I. Lokus doma v sovremennoj russkoj proze // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 8-14.
5. Coller V.N. E'mocional'no-ocenochnaya e'nantiosemiya v russkom yazy'ke // Filologicheskie nauki. 1998. № 4. S. 76-83.
6. Chernecz L.V. Tip personazha i ego e'volyuciya // Vestnik MGPU. Ser. «Filolo-giya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 4 (24). S. 8-16.
7. Chernova T. Chitaya Fridrixa Gorenshtejna: zametki provincial'nogo chitatelya // Oktyabr'. 2000. № 11. S. 146-152.
8. Shopengaue'r A. Sobr. soch.: v 6 t. / per. s nem.; pod red. A. Chany'sheva. M.: Terra - Kn. klub: Respublika, 2001. T. 2. 560 s.
9. Spravochny,e i informacionny"1 e izdaniya
10. Vy'razitel'ny'e sredstva russkogo yazy'ka i rechevy'e oshibki i nedochety': e'nciklopedicheskij slovar'-spravochnik / pod red. A.P. Skovorodnikova. M.: Flinta, 2011. 480 s.
Download file .pdf 311.99 kb