Home Releases 2017, №4 (28)

Spatial Structure of the Printed Playbill Text

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.11

Authors

  • Gorbik Alexandra Alexandrovna Postgraduate of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU; English teacher of Lyceumschool № 1575 Moscow. E-mail: agorbik@yandex.ru

How to link insert

Gorbik, A. A. (2017). Spatial Structure of the Printed Playbill Text Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №4 (28),
References
1. Istochniki
2. Breakfast at Tiffany's [graphic] / T. Capote; [cast: P. Lott; Theatre Royal Haymarket].
3. Imogen [graphic] / W. Shakespeare; [cast: M. Hill; Globe Theatre].
4. The Go Between [graphic] / L.P. Hartley; [cast: M. Crawford; Apollo Theatre].
5. Literatura
6. Boumen U. Graicheskoe predstavlenie informacii. M.: Mir, 1971. 225 s.
7. Vasil'ev S.L. Udobochitaemost' gazety' i zhurnala: monografiya. Voronezh: VGU,
8. 200 s.
9. Vikulova L.G. [i dr.]. Literatura Filosofskaya skazkaMalen'kijprincz kak kul'tur-ny'j fenomen: k voprosu o literaturnoj reputacii, chitatel'skoj i zritel'skoj recepcii //
10. Crede Experto: transport, obshhestvo, obrazovanie, yazy'k. 2016. № 3 (10) [E'lektron­ny'j resurs]. URL: http://ce.if-mstuca.ru/index.php/100000/prince (data obrashheniya: 20.10.2017).
11. Karasik V.I. Yazy'kovoj krug: lichnost', koncepty'. Volgograd: Peremena, 2002.
12. 477 s.
13. LapinaK.V. Teatral'naya afisha v Rossii: opy't istorii ot vozniknoveniya do 20-x godov XX veka: dis. ... kand. iskusstvovedeniya: 17.00.01. M., 2008. 184 s.
14. Makedonceva A.M. K voprosu o roli e'ksplicitnoj i implicitnoj informacii v kreolizovanny'x reklamny'x tekstax // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2009. № 2 (4). S. 104-108.
15. Minaeva L.V., Andreeva E.A., Aroyancz A.A. Uchebny'j slovar' yazy'ka svyazej s obshhestvennost'yu. M.: Drofa, 2010. 406 s.
16. Universalyuk E.A. Medijny'j social'ny'j dialog v predmetnoj oblasti immigracii kak zona obnovleniya ital'yanskogo yazy'ka: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Irkutsk,
17. 229 s.
18. Uxova L.V. E'fektivnost' cennostnoj reklamy' v social'ny'x setyax // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8).
19. S. 57-64.
Download file .pdf 297.05 kb