Home Releases 2015, №2 (18)

Russian Imperative in the Communicative Pragmatic Aspect

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies
References
1. Bogdanova L.I. Recenziya na knigu T.V. Larinoj «Kategoriya vezhlivosti i stil’ kommunikacii: Sopostavlenie anglijskix i russkix lingvokul’turny’x tradicij» // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby’ narodov. Ser. «Lingvistika». 2010. № 2. S. 99–102.
2. Bogdanova L.I. Stilistika russkogo yazy’ka i kultura rechi. Leksikologiya dlya reche-vy’x dejstvij. M.: Flinta: Nauka, 2011. 248 s.
3. Izotov A.I. Imperativnost’ kak pragmalingvisticheskij fenomen. Na materiale cheshskogo yazy’ka. М.: Librokom, 2008. 256 s.
4. Kniga o grammatike. М.: Izd-vo Мosk. un-ta, 2009. 648 s.
5. Коlesov V. V. Yazy’k i mental’nost’. SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2004. 240 s.
6. Larina T.V. Kategoriya vezhlivosti i stil’ kommunikacii: Sopostavlenie anglijskix i russkix lingvokul’turny’x tradicij. M.: Yazy’ki slavyanskix kul’tur, 2009. 512 s.
7. Miloslavskij I.G. Кratkaya prakticheskaya grammatika russkogo yazy’ka. М.: Librokom, 2015. 288 s.
8. Russkaya grammatika. Т. 1. М.: Nauka, 1982. 783 s.
9. Sovremenny’j russkij yazy’k / Pod red. D.E. Rozentalya. М.: Vy’sshaya shkola, 1984. 735 s.
10. Teoriya funkcional’noj grammatiki: Temporal’nost’. Modal’nost’. L.: Nauka, 1990. 264 s.
11. Tipologiya imperativny’x konstrukcij / Pod red. V.S. Xrakovskogo. SPb.: Nauka, 1992. 301 s.
12. Xrakovskij V.S., Volodin A.P. Semantika i tipologiya imperativa: Russkij imperativ. М.: URSS, 2002. 272 s.
13. Yary’gina E.S. Eshhyo raz o «kommunikativnom podxode» k slozhnomu pred lozhe-niyu (k voprosu o vozmozhnostyax lingvisticheskogo eksperimenta) // Vestnik Moskov skogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 3. S. 52–62.
14. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
15. Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar’ russkogo yazy’ka / Pod red. М.N. Коzhi-noj. М.: Flinta: Nauka, 2003. 696 s.
Download file .pdf 400.6 kb