Home Releases 2015, №1 (17)

Professional Cross-cultural Communication: Contents of Logistics Manager Training

Young Scientists’ Platform

Authors

  • Yakovkina Oksana Alexandrovna Assistant professor of German department, Department of Foreign Languages, National Research University «Higher School of Economics»; postgraduate of French and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages, MCTTU. E-mail: leong85@mail.ru

How to link insert

Yakovkina, O. A. (2015). Professional Cross-cultural Communication: Contents of Logistics Manager Training Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №1 (17),
References
1. Literatura
2. Arsenʼev D.G., Nurulin Yu.R., Pilipchuk S.F. Kompetentnostnyʼj podxod k obu-cheniyu logistike // Logistika i upravlenie cepyami postavok: sovremennyʼe tenden-cii v Rossii i Germanii / Pod. red. D.A. Ivanova, K. Yansa, F. Shtraube, O.D. Procenko, V.I. Sergeeva. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2008. S.77–84.
3. Golovanova E.I. Professionalʼnaya yazyʼkovaya lichnostʼ: specifka profes-sionalʼnyʼx processov v sfere teorii i praktiki // Non multum, sed multa: Nemnogo o mno-gom. U kognitivnyʼx istokov sovremennoj terminologii: sb. nauch. tr. v chestʼ V.F. Novo-dranovoj. M.: Avtorskaya akademiya, 2010. S. 261–270.
4. Golovlyova E.L. Osnovyʼ mezhkul’turnoj kommunikacii: ucheb. posobie. Ros­tov n/D.: Feniks, 2008. 224 s.
5. Obshheevropejskie kompetencii vladeniya inostranny’m yazyʼkom: izuchenie, obuchenie, ocenka / Pod red. K.M. Irisxanovoj. M.: MGLU, 2005. 247 s.
6. Tareva E.G. Mezhkulʼturnyʼj podxod k podgotovke sovremenny’x lingvistov // Problemyʼ teorii, praktiki i didaktiki perevoda: sb. nauch. tr. Ser. «Yazyʼk. Kulʼtura. Kom-munikaciya». Vyʼp. 14. T. 1. Nizhnij Novgorod: NGLU, 2011. S. 237–244.
7. Cherkashina E.I. Yazyʼk dlya specialʼny’x celej: opy’t prepodavaniya franczuz-skogo yazyʼka v sfere turizma // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy‘ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2008. № 2. S. 68–71.
8. Yazyʼkova N.V. Kulʼtura i obuchenie inostranny’m yazyʼkam: lingvodidakticheskij aspekt // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy‘ka. Yazyʼkovoe obrazovanie». 2009. № 1(3). S. 95–100.
Download file .pdf 374.29 kb