Home Releases 2016, №2 (22)

Manipulation in Translation of Intertextual Elements in a Literary Text

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81.33

Authors

  • Klimovich Natalya Viktorovna PhD (Philology), associate professor of Department of Business Languages, Siberian Federal University. E-mail: klimovich7979@mail.ru
  • Razumovskaya Veronica Adolfovna PhD (Philology), docent, professor of Department of Business Languages, Siberian Federal University. E-mail: veronica_raz@hotmail.com

How to link insert

Klimovich, N. V. & Razumovskaya, V. A. (2016). Manipulation in Translation of Intertextual Elements in a Literary Text Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Istochnim
2. James H. The Portrait of a Lady. London: Marshall Cavendish Ltd., 1987.
3. 576 p.
4. Stainbeck J. The Grapes of Wrath. M.: Progress Publishers, 1978. 530 p.
5. Dzhejms G. Zhenskij portret / per. s angl. M.A. Shereshevskoj, L.E. Polyakovoj.
6. M.: Nauka, 1984. 589 s.
7. Stejnbek D. Grozd'ya gneva / per. s angl. N. Volzhinoj // Stejnbek D. Sobr. soch.: v 6 t. T. III. М.: Pravda, 1989. S. 5-480.
8. Literatura
9. Vikulova L.G. K probleme ponimaniya klassiki, ili Kak izdateli otchuzhdaut tekst
10. ot avtora // Ponimanie v kommunikacii. Т. 1. M.: MGPU. 2009. S. 109-115.
11. Kornauxova N.G. Perevod VS. Versiya: vidy' manipulyacii v xudozhestvennom perevode // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Ser. «Filologiya». 2011. № 2 (14). S. 176-184.
12. Kuz'mina N.A. Fenomen xudozhestvennogo perevoda v svete teorii interteks-ta // Tekst. Intertekst. Kul'tura: sb. dokl. Mezhdunar. nauch. konf. (Moskva, 4-7 aprelya 2001 g.) / Ros. akademiya nauk. In-t rus. yazy'ka im. V.V. Vinogradova. M.: Azbukovnik,
13. S. 97-111.
14. Razumovskaya V.A. «Sil'ny'e» teksty' kul'tury' i centry' perevodcheskoj attrakcii // Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Ser. «Gumanitarny'e nauki». 2014. № 7 (5).
15. S. 834-847.
16. Xuxuni G.T., Osipova A.A. Ponyatie «bibleiskii yazy'k» kak perevodcheskaya problema // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie».
17. № 1 (13). S. 47-53.
18. Chajkovskij R.R. Real'nosti poe'ticheskogo perevoda (tipologicheskie i socio-logicheskie aspekty'). Magadan: Kordis, 1997. 197 s.
19. Dukate A. Manipulation as a Speciic Phenomenon in Translation and Interpreting. Riga: University of Latvia, 2007. 212 p.
20. Even-Zohar I. The position of Translated Literature within the Literary Polysys­tem // Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies. Leuven: Acco,
21. P. 117-127.
22. Kramina A. Translation as Manipulation: Causes and Consequences, Opinions and Attitudes // Studies about Languages. 2004. № 6. P. 37-41.
23. Lefevere A. Translation, Rewriting and Manipulation of Literary Fame. London;
24. New York: Routledge, 1992. 170 p.
25. Simon G.K. In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People. Little Rock: A.J. Christopher & Co, 1996. 122 p.
Download file .pdf 290.79 kb