Home Releases 2015, №4 (20)

Humanitarian Practices in Non-philological Education: Information and Analytical Survey of the Materials of the Conference «Communication in the Polycode Space: Linguistic, Cultural, Didactic, Axiological Aspects» (St. Petersburg, 13–15 May, 2015)

Scholarly Events , UDC: 82`0
References
1. Almazova N.I. Formirovanie kompetentnostnoj osnovy’ inoyazy’chnoj nauchnoj kommunikacii u aspirantov mnogoprofil’nogo vuza // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve:
2. lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 21–24.
3. Bazhenova E.A. Diskursivny’e priznaki rechevogo povedeniya filologov // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 36–38.
4. Belyaeva L.N. Lingvisticheskoe obespechenie vy’sokotexnologichnoj obrazovatel’noj sredy’: sostav i struktura // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 4–6.
5. Valieva F.I. Resilient groups of foreign languages teachers: components and structure analysis // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 52–54.
6. Grebenshhikova A.V. Sovremennaya lekciya kak forma setevogo vzaimodejstviya sub’’ektov vy’sshego obrazovaniya // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 72–75.
7. Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’: mat-ly’ Mezhdunar. nauchn. konf. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. 217 s.
8. Sulejmanova O.A. Lingvisticheskoe modelirovanie geograficheskogo obraza goroda: transliteraciya imyon sobstvenny’x // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve:
9. lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 169–170.
10. Tareva E.G. Innovacii v inoyazy’chnom obrazovanii: problema identifikacii i kodifikacii // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 170–172.
11. Tret’yakova T.P. Koncepciya perevodcheskogo manevrirovaniya i problema sostavleniya sovremennogo perevodnogo politicheskogo slovarya: struktura // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 176–178.
12. Yaroslavova E.N. Perevyornuty’j klass, invertirovannoe obuchenie ili novy’e podxody’ k upravleniyu samostoyatel’noj rabotoj v processe inoyazy’chnoj podgotovki v vuze // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie, didakticheskie,
13. cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2015. S. 209–211.
14. Gärtner T., Schroth-Wiechert S., Kogan M. A corpus-based trilingual platform for academic technical writing // Kommunikaciya v polikodovom prostranstve: lingvokul’turologicheskie,
15. didakticheskie, cennostny’e aspekty’. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta,
16. S. 67–68.
Download file .pdf 258.53 kb