Home Releases 2015, №4 (20)

Formation of Students’ Personality Results in Foreign Language Education

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.1/.8

Authors

  • Andronova Rimma Evgenyevna PhD (Technology), associate professor of Early Foreign Language Learning department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: rimma-854@yandex.ru
  • Kostsova Ekaterina Mikhailovna Psychologist of SCSch № 854, Moscow. E-mail: ekostsova75@mail.ru
  • Mezhina Anna Vladimirovna PhD (Pedagogy), associate professor of Early Foreign Language Learning department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ekostsova75@mail.ru
  • Romashina Svetlana Yakovlevna Doctor of Pedagogy, full professor, head of Early Foreign Language Learning department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ovr44@yandex.ru

How to link insert

Andronova, R. E., Kostsova, E. M., Mezhina, A. V. & Romashina, S. Y. (2015). Formation of Students’ Personality Results in Foreign Language Education Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. Istochniki
2. Federal’ny’j gosudarstvenny’j obrazovatel’ny’j standart achal’nogo obrazovaniya (1–4 kl.). URL: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D
3. 0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922 (data obrashheniya: 07.05.2015).
4. Federal’ny’j gosudarstvenny’j obrazovatel’ny’j standart osnovnogo obshchego obrazovaniya (5–9 kl.). URL: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA
5. %D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938 (data obrashheniya:07.05.2015).
6. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
7. Longman Dictionary of Contemporary English. Edinburgh Gate: Pearson Education Ltd, 2001. 1668 р.
8. Literatura
9. Andronova R.Е. O lichnosti budushhego pedagoga kak faktore vospitatel’nogo processa // Izmenyayushheesya vospitanie v izmenyayushhejsya Rossii: Teorii, praktiki, instituty’, texnologii: mat-ly’. Mezhd. nauchn.-prakt. konf. (Moskva, 15–17 oktyabrya 2012 g.). М.: NOU «Pedagogicheskij poisk», 2012. S. 136–138.
10. Koryakovceva N.F. Razvivayushhee obuchenie v sisteme inoyazy’chnoj podgotovki: problemy’, innovacii, perspektivy’ // Vestnik Moskovskogo gos. lingvisticheskogo un-ta. Vy’p. 567. Ser. «Pedagogicheskie nauki». М.: IPK MGLU «Rema», 2009. S. 56–66.
11. Nikitenko Z.N. Konceptual’ny’e osnovy’ razvivayushhego inoyazy’chnogo obrazovaniya v nachal’noj shkole: monografiya. М.: Prometej, 2011. 191 s.
12. Romashina S.Ya., Mayer A.A., Mezhina A.V. Fasilitaciya razvitiya sub’’ekta obrazovaniya: ucheb.-metod. posobie. М.: MGPU, 2010. 102 s.
13. Stepanov P.V., Stepanova I.V. Ocenka kachestva i analiz vospitaniya v osnovnoj i srednej shkole: posobie dlya uchitelej obshheobrazovatel’ny’x organizacij. М.: Prosveshhenie, 2014. 80 s.
14. Stepanov P.V. Ocenka kachestva vospitannosti v obrazovatel’ny’x uchrezhdeniyax / L.V. Alieva, G.Yu. Belyaev, D.V. Grigor’ev, N.L. Selivanova, P.V. Stepanov, I.V. Stepanova. М.: Moskovskij centr kachestva obrazovaniya, 2010. 64 S.
15. Tareva E.G. Dinamika cennostny’x smy’slov lingvodidaktiki // Lingvistika i aksiologiya: e’tnosemiometriya cennostny’x smy’slov; kollektiv. monografiya / L.G. Vikulova, E.F. Serebrennikova, E.G. Tareva i dr. M.: Tezaurus, 2011. 352 s.
Download file .pdf 349.51 kb