Home Releases 2016, №2 (22)

Complex Perception of Taste Sensations in Literature Discourse

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.111-26

Authors

  • Chaley Olga Valeryevna Senior assistant professor of Foreign Languages department № 3, Plekhanov Russian Economic University. E-mail: ochaley@yandex.ru

How to link insert

Chaley, O. V. (2016). Complex Perception of Taste Sensations in Literature Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Istochniki
2. Bunin I.A. Zhizn' Arsen'eva // Bunin I.A. Sobr. soch. v 6 t. T. 3. M.: Pravda, 1988. S. 265-443.
3. Nabokov V.V. Drugie berega. M.: Knizhnayapalata, 1989. 288 s.
4. ChexovA.P. Step': Istoriya odnoj poezdki. М.: Sovremennik, 1989. 63 s.
5. Shmelev I.S. Leto Gospodne. 9-е izd. М.: Izd-vo Sretenskogo monasty'rya, 2011.
6. 640 s.
7. SholoxovМ.А. Tixij Don. Kn. 1-2. М.: Xudozh. lit., 1991. 606 s.
8. SholoxovМ.А. Tixij Don. Kn. 3-4. М.: Xudozh. lit., 1991. 718 s.
9. Literatura
10. Vikulova L.G., Sharunov A.I. Osnovy' teorii kommunikacii: praktikum. М.: AST: AST Moskva: Vostok - Zapad, 2008. 316 s.
11. Eliseeva O.A. Konceptualizaciya taktil'ny'x oshhushhemj v estestvennom yazy'ke (na primere prilagatel'nogo suxoj) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 1 (11). S. 88-93.
12. Kolodkina Y.N. Vkusovaya sinesteticheskaya metafora // Filol. nauki. Voprosy'
13. teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2009. № 1. S. 104-107.
14. Sulejmanova О.А. Semanticheskaya rol' implidtnogo nablyudatelya v modeli predlozheniya. K 90-letiyu I.-E'.S. Raxmankulovoj // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrasovanie». 2015. № 3 (19). S. 69-75.
Download file .pdf 282.25 kb