Home Releases 2016, №2 (22)

Closer to the Classics! (A Discussion of «An Approximate Basic Literature Syllabus for Grades 10-11» at the Russian literature department of the Institute of Humanities)

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 372.882

Authors

  • Romanova Galina Vladimirovna Doctor of Philology, docent, professor of Russian Literature department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: galinroma@mail.ru

How to link insert

Romanova, G. V. (2016). Closer to the Classics! (A Discussion of «An Approximate Basic Literature Syllabus for Grades 10-11» at the Russian literature department of the Institute of Humanities) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Istochniki
2. Koncepciya prepodavaniya russkogo yazy'ka i literatury' v obshheobrazovatel'-ny'x organizaciyax Rossijskoj Federacii. [E'lektronny'j resurs]. URL: http:〃uchitel-slovesnik.ru/data/uploads/obsugdenie-concepcii/2/proekt-koncepcii-prepodavania-russko-go-yazika-i-literaturi.pdf (data obrashheniya: 29.02.2016).
3. Primernaya osnovnaya obrazovatel'naya programma po literature dlya 10-11 klas-sov. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://edu.crowdexpert.ru/secondary school/programs/li­terature (data obrashheniya: 11.01.2016).
4. Literatura
5. Gershenzon M. Izbrannoe: v 4 t. T. 4: Trojstvenny j soyuz sovershenstva. M.; Ieru-salim: Universitetskaya kniga, 2000. 306 s.
6. Lejderman N丄.Dvizhenie vremeni і zakony' zhanra. Sverdlovsk: Sred.-Ural. kn.
7. izd-vo, 1982. 256 s.
8. Sovremennoe zarubezhnoe literaturovedenie. Strany' Zapadnoj Evropy' i SSriA. Koncepcii. Shkoly'. Teorii / sost. I.P. Il'in, E.A. Czurganova. M.: Intrada, 1996. S. 88.
Download file .pdf 276.23 kb