Home Releases 2020, №3 (39)

Artistic Text as a Sample of National-cultural Discourse: Features of Commenting in a Foreign Audience

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 378.016:811.161.12'243 DOI: 10.25688/2076-913X.2020.39.3.13

Authors

  • Kamysheva Svetlana Yurievna PhD (Philology), docent, associate professor of Methods of Russian as Foreign Language department, Filology faculty, Pushkin State Russian Language Institute. E-mail: sykamysheva@pushkin.institute
  • Tereshonok Elena Vitalievna Lecturer at the Russian Language department, Institute of Russian Language and Culture, Lomonosov Moscow State University. E-mail: riteresh@mail.ru

How to link insert

Kamysheva, S. Y. & Tereshonok, E. V. (2020). Artistic Text as a Sample of National-cultural Discourse: Features of Commenting in a Foreign Audience Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 116-123. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2020.39.3.13
References
1. Istochniki
2. Ekimov B.P. Vozvrashhenie: Rasskazy' o zhivoj zhizni. M.: Nikeya, 2016. 352 s.
3. Literatura
4. Bogdanova L.I. Cennostny j aspekt v opisanii semantiki yazy'kovy'x edinicz // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 1 (25). S. 50-57.
5. Vereshhagin E.M., Kostomarov V.G. Yazy k i kul'tura: Lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo yazy'ka kak inostrannogo. M.: Rus. yaz., 1990. 269 s.
6. Ivanova N.B. Ispytanie pravdoj. Zhurnal"naya proza v 1986 godu // Znamya. 1987. № 1. S. 198-220.
7. Kulibina N.V Metodika lingvostranovedcheskoj raboty' nad xudozhestvenny'm tekstom. M.: Rus. yaz., 1987. 143 s.
8. Lixachev D.S. Konceptosfera russkogo yazy'ka // Izvestiya RAN. Seriya literatury' i yazy'ka. 1993. T. 52. № 1. S. 3-9.
9. Polatajko S.V. Russkij tradicionalizm kak princip rossijskoj modernizacii // Vestnik SPbGU. Filosofiya i konfliktologiya. 2017. T. 33. Vy'p. 1. S. 119-126.
10. Polexina M.M. Vopros o reprezentacii xudozhestvennogo koncepta v tvorchestve pisatelya // Yazy'k. Kul'tura. Perevod: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. M.: MGIMO, 2019. S. 121-128.
11. Serdyuchenko V. Russkaya proza na rubezhe tretʼego tgʼsyacheletia // Vopr. litanatury? 2000. – Iyulʼ – avgust. S. 77–97.
12. Sardarova A.A. Psixolingvisticheskaya i lingvokulturnaya osnova perevoda xudozhestvennogo teksta // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2014. № 2 (14). S. 117-123.
13. Smirnova A.I. Etikocentrizm tvorchestva V.P. Astafeva v kontekste klassicheskoj literaturnoj tradicii // Tvorchestvo V.P. Astaf eva v kontekste nacional'noj istorii i kul'tury'. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk. gos. ped. un-t im. V. Astafeva, 2019. S. 61-70.
14. Tekst kak yavlenie kul'tury' / G.A. Antipov [i dr.]. Novosibirsk: Nauka, Sib. otd., 1989. 197 s.
15. Ter-Minasova S.G. Yazy'k i mezhkul turnaya kommunikaciya. M.: Slovo, 2008. 264 s.
16. Chzhao Syue. Kitajskij vzglyad na sovremennuyu russkuyu literaturu v kontek­ste problemy' tradicii i sovremennosti // Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Ser.: Filologiya, pedagogika, psixologiya. 2017. № 1. S. 54-61.
Download file .pdf 271.98 kb