Home Releases 2019, №4 (36)

«The Turkish Monarchy» in P.A. Tolstoy's Translation as a Source for Studying Early Eighteenth-Century Russian

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.161.1'04 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.36.4.04

Authors

  • Sokolov Aleksander Ivanovich PhD (Philology), docent, senior researcher of the Institute for Linguistic Studies (Russian Academy of Sciences). E-mail: albanev@ya.ru
  • Malysheva Irina Alekseevna Doctor of Philology, full professor, leading researcher of the Institute for Linguistic Studies (Russian Academy of Sciences). E-mail: iamalysheva@mail.ru

How to link insert

Sokolov, A. I. & Malysheva, I. A. (2019). «The Turkish Monarchy» in P.A. Tolstoy's Translation as a Source for Studying Early Eighteenth-Century Russian Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №4 (36), 34-43. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.36.4.04
References
1. Istochniki
2. [Adodurov V.E.] Anfangs-griinde der Russischen Sprache // Vejsman E'. Nemeczko-latinskij i russkij leksikon: Kupno s pervy'mi nachalami russkogo yazy'ka k obshhej pol'ze. SPb.: [Tip.] pri Imp. Akad. nauk, 1731. S. 1-48 (2 pag.).
3. Geografia, ili Kratkoe zemnogo kruga opisanie. M.: [B. i.], 1710. 106 s.
4. Izvestie o dvux vozmushheniyax, sluchivshixsya v Konstantinopole 1730 i 1731 g. pri nizlozhenii Axmeta III i vozvedenii na prestol Magometa V / per. s fr. [V.K. Tredia-kovskogo]. SPb.: [Tip.] pri Imp. Akad. nauk, 1738. 38 s.
5. Kantemir D.K. Kniga sistima, ili Sostoyanie muxamedanskoj religii. [SPb]: V tip. czarstvuyushhego Sanktpiterburxa, 1722. 379 s.
6. Marsil'i L.F. Voennoe sostoyanie Ottomanskoj imperii s ee prirashheniem i upad-kom / per. V.K. Trediakovskogo: v 2 ch. SPb.: [Tip.] pri Imp. Akad. nauk, 1737. Ч. 1. 110 с. 4. 2. 155 с.
7. Puteshestvie stol'nika P.A. Tolstogo (1697-1699 gg.) // Russkij arxiv. 1888. Kn. 1.
8. 167-204, 321-368, 505-552. Kn. 2. S. 5-62, 113-156, 225-264, 369-400.
9. Puteshestvie stol'nika Petra Andreevicha Tolstogo po Evrope 1697-1699 / otv. red. A.M. Panchenko. M.: Nauka, 1992. 382 s.
10. Rikot P. Monarxiya tureczkaya, opisannaya chrez Rikota by'vshego aglinskogo sekretarya posol'stva pri Ottomanskoj Porte. Perevedena s pol'skogo na rossijskoj yazy'k. SPb.: [Tip. Akad. nauk], 1741. 278 s.
11. Tolstoj P.A. Opisanie Chernogo morya, E'gejskogo arxipelaga i Osmanskogo flota / sost. I.V. Zajcev, S.F. Oreshkova. M.: Natalis, 2006. 304 s.
12. Tolstoj P.A. Sostoyanie naroda tureczkogo v 1703 godu // Izvestiya Tavricheskoj uchenoj arxivnoj komissii. 1914. № 51. S. 47-134.
13. Literatura
14. Zhivov V.M. Istoriya yazy'ka russkoj pis'mennosti: v 2 t. M.: Un-t Dm. Pozharskogo, 2017. T. 2. 1285 s.
15. Kutina L.L. Feofan Prokopovich. Slova i rechi. Problema yazy'kovogo tipa // Ya-zy'k russkix pisatelej XVIII veka / otv. red. Yu.S. Sorokin. L.: Nauka, 1981. S. 7-46.
16. Maly 'sheva I.A. Kartoteka «Slovarya russkogo yazy'ka XVIII veka» (k 50-letiyu ee sozdaniya) // Acta Linguistica Petropolitana. Trudy' Instituta lingvisticheskix issledovanij RAN. 2012. T. VIII. Ch. 3. S. 9-28.
17. Nikolaev S.I. Ob atribucii perevodny'x pamyatnikov Petrovskoj e'poxi // Russkaya literatura. 1988. № 1. S. 162-172.
18. Nikolaev S.I. Tolstoj Petr Andreevich // Slovar' russkix pisatelej XVIII veka: v 3 t. SPb.: Nauka, 2010. T. 3. S. 253-254.
19. Slovar' russkogo yazy'ka XVIII veka: proekt / otv. red. Yu.S. Sorokin. L.: Nauka, 1977. 164 s.
20. Sokolov A.I. Leksikograficheskoe opisanie terminov v istoricheskom slovare (na ma-teriale predstavleniya ximicheskoj terminologii v «Slovare russkogo yazy'ka XVIII veka» // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2016. № 2. S. 32-40.
21. Sokolov A.I. Formirovanie semantiki novy'x slov v russkom yazy'ke XVIII v.: slovo predmet // Vestnik MGPU. Ser.: «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 3. S. 50-58.
22. Baktir H. Paul Rycaut // Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History / Ed. by D. Thomas and J. Chesworth. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2016. P. 411-419.
23. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
24. Slovar' russkogo yazy'ka XVIII veka. Vy'p. 1-22. L.; SPb.: Nauka, 1984-2019 (prodolzhayushheesya izdanie).
Download file .pdf 392.3 kb