Home Releases 2019, №3 (35)

Vision, Memory, Return: Concepts of V. Nabokov's Artistic World

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.35.3.14

Authors

  • Muhachyov Dmitriy Andreevich The independent researcher. E-mail: dmuhachyov@gmail.com

How to link insert

Muhachyov, D. A. (2019). Vision, Memory, Return: Concepts of V. Nabokov's Artistic World Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 120-126. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.35.3.14
References
1. Istochniki
2. Gumilev N. Andrej Rublev [E'lektronny'j resurs]. URL: http://rupoem.ru/gumilev/ ya-tverdo-ya.aspx (data obrashcheniya:10. 11. 17).
3. Nabokov V.V. Sobr. soch.: v 5 t. Russkij period // SPb.: Simpozium, 1997-1999.
4. Nabokov V.V. Sobr. soch.: v 4 t. M.: Pravda, 1990.
5. Literatura
6. Daniehl'S. Peterburgskaya tema v romane Vladimira Nabokova «Dar» / (Blokovskij sbornik XIII. Russkaya kul'tura XX veka: metropoliya i diaspora. Tartu, 1996. S. 197-205.
7. Stepanova N.C. Fedor Godunov-Cherdy'ncev vs N.G. Cherny'shevskij v romane V.V. Nabokova «Dar» // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2017. № 4 (28). S. 8-14.
8. Strel'nikovaM.A. Roman V. Nabokova «Korol', dama, valet»: osobennosti poe'tiki // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie. 2018. № 1. S. 18-26.
9. E'liadeM. Mif o vechnom vozvrashhenii [E'lektronny'j resurs]. URL: http://litresp. ru/chitat/ru/%D0%AD/eliade-mircha/mif-o-vechnom-vozvraschenii (data obrashheniya: 01.09.2018).
Download file .pdf 268.31 kb