Home Releases 2019, №2 (34)

Theme of Creativity in B. Pasternak's Correspondence with O. Freudenberg: 1930-1940

Literary Science , UDC: 821.161.1.09“1917/1991” DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.05

Authors

  • Mikurova Polina Leonidovna Postgraduated student of Russian Literature Department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: p.mikurova@yandex.ru

How to link insert

Mikurova, P. L. (2019). Theme of Creativity in B. Pasternak's Correspondence with O. Freudenberg: 1930-1940 Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 50-57. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.05
References
1. Istochniki
2. Perepiska Borisa Pasternaka / sost. E.B. Pasternak, E.V. Pasternak. M.: Xud. lit., 1990. 576 s.
3. Literatura
4. Braginskaya N.V. «U menya ne zhizn', a biografiya...» // Vestnik RGGU. Ser.: Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie. 2017. № 4 (25). S. 11-38.
5. Gasparov B.M. Poe'tika Pasternaka v kul'turno-istoricheskom izmerenii (B.L. Pas­ternak i O.M. Frejdenberg) // Sb. statej k 70-letiyu Yu.M. Lotmana. Tartu, 1992. S. 366-384.
6. Ginzburg L.Ya. Pis'ma Borisa Pasternaka: vstup. st. // Perepiska Borisa Pasternaka / sost. E.V. Pasternak, E.B. Pasternak. M.: Xud. lit., 1990. S. 3-12.
7. Ivanova N.B. Boris Pasternak. Vremena zhizni. M.: Vremya, 2007. 470 s.
8. Kozhevnikova N.V. Kak drevnij e'pos: O pis'max i vzaimootnosheniyax lyudej ischeznuvshej navsegda strany' / rec. na kn.: Pozhiznennaya privyazannost': perepiska s O.M. Frejdenberg. M., 2000 //Nezavisimaya gaz. 2001. 25 okt. S. 12.
9. Kostenko N.Yu. «Ya ne nuzhdayus'ni v sovremennikax, ni v istoriografax»: istoriya arxiva Ol'gi Frejdenberg // Vestnik RGGU. Ser.: Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie. 2017. № 4 (25). S. 117-127.
10. Makarkina Yu.V. E'pistolyarnoe nasledie B. Pasternaka: kompozicionno-kommunika-tivny'e osobennosti i konceptual'noe soderzhanie): dis. ... kand. filol. nauk. Orel, 2000. 205 s.
11. Moskaleva A.E. Metafory' tvorchestva v liricheskom diskurse B.L. Pasternaka: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Novosibirsk, 2008. 201 s.
12. Polivanov K.D. Pasternak i sovremenniki. Biografiya. Dialogi. Paralleli. Prochte-niya. M.: Izd-vo GU VSHE', 2006. 267 s.
13. Sergeeva-Klyatis A.Yu. Pasternak v zhizni. M.: AST, 2015. 560 s.
14. FateevaN.A. Poe't i proza: kniga o Pasternake. M.: NLO, 2003. 400 s.
15. Shmaina-Velikanova A.I., Braginskaya N.V. Sestra. Perepiska Ol'gi Frejdenberg i Borisa Pasternaka // Vestnik RGGU. Ser.: Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie. 2017. № 4 (25). S. 99-116.
Download file .pdf 292.46 kb