Home Releases 2019, №2 (34)

«Never to Fall into Oblivion» (on I.A. Rybakov’s Poetry)

Criticism. Reviews. Bibliography DOI: 10.25688/2076-913X.2019.34.2.14

Authors

  • Vasilyev Sergey Anatolyevich Doctor of Philology, professor of Department of the Russian literature, Institute of Humanities, MCU. E-mail: okdomovenok@yandex.ru

How to link insert

Vasilyev, S. A. (2019). «Never to Fall into Oblivion» (on I.A. Rybakov’s Poetry) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (34), 114-119. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.34.2.14
References
1. Istochniki
2. Gogol'N.V. Vy'branny'e mesta iz perepiski s druz'yami. M.: Sov. Rossiya, 1990.
3. 432 s.
4. Esenin S人.Poln. sobr. soch.: v 7 t. M.: Nauka: Golos, 1997.
5. NekrasovNL Poln. sobr. soch.: v 15 t. Xud. proizvedeniya: v 10 t. T. 5. L.: Nauka,
6. 688 s.
7. 圍Pushkin А+S. Poln. sobr. soch.: v 161. T. 2. Kn. 1. M.: SSSR, 1947. 608 s.
8. Ry'bakov/А. Vsyo. Stixotvoreniya i poe'my'. Sergiev Posad: Remarko, 2018.
9. 496 s.
10. Literatura
11. Vasil'ev S.А. Obraz Igumena zemli Russkoj v poe'me T.K. Zul'fikarova «Otkroveni-ya Sergiya Radonezhskogo» // Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'ko-voe obrazovanie. 2014. № 4. S. 21-27.
Download file .pdf 265.68 kb