Home Releases 2019, №1 (33)

University Website as a Socially Demanded in Digital Educational Space: Nottingham University, Great Britain

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.111'27 DOI: 10.25688/2076-913X.2019.33.1.11

Authors

  • Ageyeva Nataliya Sergeyevna Postgraduate of the Department of Roman Philology, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: ageevans@mgpu.ru

How to link insert

Ageyeva, N. S. (2019). University Website as a Socially Demanded in Digital Educational Space: Nottingham University, Great Britain Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (33), 87-92. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2019.33.1.11
References
1. Istochniki
2. Nottingham University, the official university website [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.nottingham.ac.uk/ (data obrashheniya: 01.07.2018).
3. Literatura
4. Vikulova L.G., Makarova I.V., Novikov N.V. Institucional'ny'j diskurs cifrovoj diplomatii: novy'e kommunikativny'e praktiki // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2. Yazy'koznanie. 2016. T. 15. № 3. S. 54-65.
5. Vikulova L.G., Ryanskaya E'.M. Social'no vostrebovanny'j tekst v gumanitarnoj praktike: instrukciya k lekarstvenny'm preparatam // Verxnevolzhskij filologicheskij vestnik. 2016. № 4. S. 124-129.
6. Vikulova L.G., Gerasimova S.A., Makarova I.V. Virtual'noe obrazovatel'noe prostranstvo: muzej I.S. Turgeneva vo Francii // Kant. 2017. № 3 (24). S. 24-28.
7. Karasik V.I. Diskurs // Nauchny'j zhurnal Diskurs-PI. 2015. № 3-4. S. 147-148.
8. Lingvistika i aksiologiya: e'tnosemiometriya cennostny'x smy'slov: kollektivnaya monografiya / otv. red. L.G. Vikulova. M.: Tezaurus, 2011. 352 s.
9. Mityagina V.A. Prezentacionny'e texniki informacionny'x turisticheskix portalov: problemy' perevoda // Lingvosemiotika diskursa: kollektivnaya monografiya k 60-letiyu prof. A.V. Olyanicha / otv. red. V.I. Karasik. Volgograd: PrinTerra-Dizajn, 2017. S. 66-77.
10. Serebrennikova E.F. V poiskax «glubinnogo urovnya»: nekotory'e aspekty' lingvis-ticheskoj aksiologicheskoj diagnostiki // Vestnik IGLU. Ser. «Filologiya»». 2012. № 2 (19).
11. S. 6-11.
12. TimofeevI.N., KuznecovaA.Yu., KarpinskayaE.O. E'lektronnaya internacionaliza-ciya: angloyazy'chny'e internet-resursy' rossijskix universitetov (2017-2018 gg.) // Rossijskij sovet po mezhdunarodny'm delam (rSMD). M.: NP RSMD, 2018. № 40.
13. 52 s.
14. Chernyavskaya V.E. Cennostny'e orientiry' nauchnoj deyatel'nosti: beskory'stie issledovatelya ili e'konomizaciya nauki? // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 80-86.
15. E'lektronnaya internacionalizaciya: angloyazy'chny'e internet-resursy' rossijskix universitetov / Timofeev I.N. [i dr.] // Rossijskij sovet po mezhdunarodny'm delam (RSMD). M.: Speczkniga, 2015. № 24. 56 s.
16. Maringe F., Gibbs P. Marketing Higher Education: Theory and Practice // Bucking­ham: Open University Press, 2008. 224 p.
17. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
18. ZemlyanovaL.M. Kommunikativistika i sredstva informacii. Anglo-russkij tolkovy'j slovar' koncepcij i terminov / otv. red. Ya.N. Zarusskij. M.: Izd-vo Moskovsk. un-ta, 2004. 415 s.
19. Minaeva L.V Uchebny'j slovar' yazy'ka svyazej s obshhestvennost'yu / otv. red. L.V. Minaeva. M.: Rus. yaz. - Media, Drofa, 2010. 388 s.
Download file .pdf 306.84 kb