Home Releases 2018, №4 (32)

The Problems of Modern Education: Psycholinguistics Aspect

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 81'23; 37.013.77 DOI: 10.25688/2076-913X.2018.32.4.12

Authors

  • Bubnova Irina Alexandrovna Doctor of Philolology, docent, head of Foreign Philology department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: aribubnova@gmail.com

How to link insert

Bubnova, I. A. (2018). The Problems of Modern Education: Psycholinguistics Aspect Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (32), 94-103. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2018.32.4.12
References
1. Literatura
2. Atkinson R. Chelovecheskaya pamyat' i process obucheniya. M.: Progress, 1980. 527 s.
3. Bianki V.L. Mexanizmy' parnogo mozga. L.: Nauka, 1989. 264 s.
4. BraginaN.N., Dobroxotova T.A. Funkcional'ny'e asimmetrii mozga. M.: Medicina, 1988. 201 s.
5. Bubnova I.A. Shkol'ny'j uchebnik kak istochnik sovremennogo krizisa social'noj identichnosti // Vopr. psixolingvistiki. 2017. № 2 (32). S. 36-50.
6. Vy'gotskij L.S. Psixologiya razvitiya cheloveka. M.: Smy'sl, E'ksmo, 2004. 1136 s.
7. Del'gado X. Mozg i soznanie. M.: Mir, 1971. 264 s.
8. Karasik V.I. Vy'bor kak syuzhetny'j motiv: cennostny'e xarakteristiki // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2017. № 1 (25). S. 76-90.
9. Kirilina A.V. Koncepcii yazy'ka v e'poxu globalizacii // Vestnik Moskovskogo instituta lingvistiki. 2013. № 1. S. 17-30.
10. Kostandov E'.A. Funkcional'naya asimmetriya polusharij mozga i neosoznavaemoe vospriyatie. M.: Nauka, 1983. 172 s.
11. Myagkova E.Yu. Ovladenie navy'kami chteniya kak osnova funkcional'noj gramot-nosti nositelya yazy'ka // Vestnik TvGU. Ser. «Filologiya». 2016. № 4. S. 53-59.
12. Panarin A.S. Pravoslavnaya civilizaciya / sost., predisl. V.N. Rastorguev; otv. red. O.V. Platonov. M.: In-t rus. civilizacii, 2014. 1248 s.
13. Serr M. Devochka s pal'chik. M.: Ad Marginem Press, 2016. 72 s.
14. Tareva E.G. Obuchenie yazy'ku i kul'ture: instrument «myagkoj sily'»? // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 3 (23) S. 95-102.
15. Charms R. de. Personal Causation: The internal affective determinants of behavior. N.Y.: Academic Press, 1968. 412 p.
16. Essels J.C. Evolution of the brain. Creation of the Self. London and N.Y.: Routledge, 1995.
17. Maher J.C. Metroethnicities and Metalanguages // The Handbook of Language and Globalization / ed. by N. Coupland. Blackwell Publishing Ltd., 2010. P. 575-591.
18. Internet-resursy'
19. Bezrukix M.M. Psixofiziologicheskie mexanizmy' formirovaniya navy'kov pis'ma i chteniya i problemy' trudnostej v obuchenii // Mezhdunarodnaya konferenciya i VII Mezh-dunarodny'j nauchno-prakticheskij seminar «Mnogoyazy'chie i mezhkul'turnaya kommu-nikaciya: vy'zovy' XXI veka» (Praga, 11-13 okt. 2013 g.) [E'lektronny'j resurs]. URL: http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article (data obrashheniya:
20. 07.08.2018).
21. Zhukova T.D. Funkcional'naya negramotnost' — bich XXI veka? [E'lektronny'j resurs]. URL: http://geopolitics.by/analytics/funkcionalnaya-negramotnost-bich-xxiveka (data obrashheniya: 27.07.2018).
22. Huntington S.P. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs. Vol. 72. № 3. Sum­mer 1993. P. 22-49 [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.foreignaffairs.com/antholo-gies/2015-04-09/clash-civilizations-debate (data obrashheniya: 28.08.2018).
Download file .pdf 325.21 kb