Home Releases 2022, №2 (46)

ON TEACHING NOTE-TAKING TECHNIQUES AT CONSECUTIVE INTERPRETING LESSONS

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 811.111 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.46.2.14

Authors

  • Vishnevskaya Ekaterina Mikhajlovna PhD (Pedagogy)
  • Ivanova Anna Mikhailovna PhD (Philology)

Annotation

The article discusses some approaches to teaching will-be translators and interpreters the basics of consecutive note-taking, which allows achieving a high degree of equivalence in consecutive interpretation. The authors point to exercises that help develop professional skills related to the use of note-taking in intercultural communication.

How to link insert

Vishnevskaya, E. M. & Ivanova, A. M. (2021). ON TEACHING NOTE-TAKING TECHNIQUES AT CONSECUTIVE INTERPRETING LESSONS Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №2 (46), 155. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.46.2.14
References
1. 1. Sovremenny`e sredstva ocenivaniya kachestva inoyazy`chnoj kompetencii: teoriya i praktika / G. V. Sorokovy`x, T. I. Zharkova, A. M. Gerasimova [i dr.]. M.: Uchebny`j centr «Perspektiva»; 2019. 280 s.
2. 2. Tareva E. G., Vikulova L. G., Makarova I. V. Innovacionnoe modelirovanie kejsov po mezhkul`turnoj kommunikacii. Biznes. Obrazovanie. Pravo. 2018; 4 (45): 398–404.
3. 3. FGOS VO po napravleniyu podgotovki 45.05.01 Perevod i perevodovedeniye. URL: http://fgosvo.ru/news/3/2067 (data obrashheniya: 15.03.2022). (In Russ.).
4. 4. Gavrilenko N. N. Osobennosti poe`tapnoj podgotovki otraslevy`x perevodchikov. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2018; 4 (32): 86–93. (In Russ.).
5. 5. Sulejmanova O. A., Nersesova E. V., Vishnevskaya E. M. Texnologicheskij aspekt podgotovki sovremennogo perevodchika. Filologicheskiye nauki. Voprosy’ teorii i praktiki. 2019; 12 (7): 313–317. (In Russ.).
6. 6. Хopiyajnen O. A. Formirovanie perevodcheskoj kompetencii kak vazhny`j komponent professional’noj podgotovki lingvistov profilya «Perevod i perevodovedenie». Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017; 1–2 (44): 51–55. (In Russ.).
7. 7. Vishnevskaya E. M., Ivanova A. M. Formirovanie navy`kov audirovaniya u studentov-perevodchikov, gotovyashhixsya k osushhestvleniyu ustnogo posledovatel’nogo i sinxronnogo perevodov. Nauchnoe mnenie. 2019; (4): 46–53. (In Russ.).
8. 8. Korzun O. O. Principy` organizacii samostoyatel’noj raboty` budushhix perevodchikov v celyax sovershenstvovaniya tempa rechi. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2011; 1 (7): 68–74. (In Russ.).
9. 9. Xovanova S. Yu. Formirovanie fonematicheskogo sluxa u studentov nachal’noj formy` obucheniya. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2008; 2 (2): 63–67. (In Russ.).
10. 10. Herber J. The Interpreter’s Handbook: How to Become a Conference Interpreter. Geneve: Librairie de l’Université; 1952. 115 p.
11. 11. Gillies A. Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course. New York: Routledge; 2017. 302 p.
12. 12. Alikina E. V. Perevodcheskaya semantografiya: zapis’ pri ustnom perevode: prakticheskoe uchebnoe posobie po special’nosti «Perevod i perevodovedenie». M.: AST; 2006. 158 p. (In Russ.).
13. 13. Chuzhakin A. P. Posledovatel’ny`j perevod. Praktika + Teoriya. Sinxron. M.: R. Valent; 2005. 271 s. (In Russ.).
14. 14. Sorokovy’x G. V., Kappusheva X. X., Gerasimova N. I., Olejnikova E. A., Korotkova I. P., Baranova E. A., Nadzhafov I. A. Interaktivny`e texnologii v inoyazy`chnom obrazovanii: issledovanie strategij i opy`ta primeneniya. M.: Perspektiva; 2013. 172 s. (In Russ.).
Download file .pdf 373.65 kb