Home Releases 2022, №1 (45)

LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL MEANS OF DEFINING ‘CONSCIENCE’ IN RUSSIAN AND CHINESE

Young Scientists’ Platform , UDC: 81-22 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.45.1.17

Authors

  • Xiong Changwang

Annotation

The article regards one of the most important categories of human moral consciousness which is the concept of “conscience” in the Russian and Chinese languages. The general and distinctive features of the designation “conscience” in the languages under consideration are tackled on the basis of the analysis of lexemes, phraseological units, proverbs extracted from explanatory, phraseological and paremiological dictionaries of the Russian and Chinese languages.

How to link insert

Xiong, C. . (2022). LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL MEANS OF DEFINING ‘CONSCIENCE’ IN RUSSIAN AND CHINESE Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №1 (45), 156. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.45.1.17
References
1. 1. Baxtin. M. M. E`stetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo; 1979. 416 p. (In Russ.).
2. 2. Arutyunova N. D. O sty`de i sovesti. Logicheskij analiz yazy`ka: yazy`ki e`tiki / otv. red. N. D. Arutyunova. M.: Yazy`ki slavyanskix kul`tur; 2000: 54–78. (In Russ.).
3. 3. Popova Z. D., Sternin I. A. Ocherki po kognitivnoj lingvistike. Voronezh: VGU; 2001. 191 p. (In Russ.).
4. 4. Yary`gina E. S. Eshhe raz o «kommunikativnom podxode» k slozhnomu predlozheniyu (k voprosu o vozmozhnostyax lingvisticheskogo e`ksperimenta). Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2014; 15 (3): 52–62. (In Russ.).
5. 5. Bogdanova L. I. Cennostny`j aspekt v opisanii semantiki yazy`kovy`x edinicz. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2017; 25 (1): 50–57. (In Russ.).
6. 6. Pravoslavny`j e`nciklopedicheskij slovar`. URL: https://rus-pravoslavniy-dict. slovaronline.com/ (data obrashheniya: 20.09.2021). (In Russ.).
7. 7. Tolkovy`j slovar` V. I. Dalya onlajn. URL: https://www.slovardalja.net/ (data obrashheniya: 20.09.2021). (In Russ.).
8. 8. 中国百科大辞典,华夏出版社,1999. Bol`shoj kitajskij e`nciklopedicheskij slovar`. Izd-vo Xuasya; 1999. 726 p.
9. 9. Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory`, kotory`mi my` zhivem / per. s angl.; pod red. A. N. Baranova. M.: Editorial URSS, 2004. 252 p. (In Russ.).
10. 10. Nacional`ny`j korpus russkogo yazy`ka. URL: https://ruscorpora.ru/new/searchmain.html (data obrashheniya: 21.09.2021). (In Russ.).
11. 11. BCC korpus kitajskogo yazy`ka. URL: http://bcc.blcu.edu.cn/ (data obrashheniya: 20.09.2021).
Download file .pdf 426.23 kb