Home Releases 2022, №1 (45)

LANDSCAPE POETICS IN CHARLES DICKENS’S THE OLD CURIOSITY SHOP

Literary Science , UDC: 821.111 DOI: 10.25688/2076-913X.2022.45.1.04

Authors

  • Mashoshina Viktoria Sergeevna PhD (Philology)

Annotation

The paper analyses pictorial qualities and the presentation of the natural world in Charles Dickens’s The Old Curiosity Shop. Discussing the rules of visual arts, Dickens applies to the literary text, we focus on his landscapes which are usually visualized according to the conventional pictorial modes of the picturesque.

How to link insert

Mashoshina, V. S. (2022). LANDSCAPE POETICS IN CHARLES DICKENS’S THE OLD CURIOSITY SHOP Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №1 (45), 38. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2022.45.1.04
References
1. 1. Gilpin W. On Picturesque Beauty. Essay II. Three Essays on Picturesque Beauty. 2nd edition (1794). URL: https://sites.ualberta.ca/~dmiall/Travel/gilpine2 (data obrashheniya: 15.01.2022).
2. 2. Price U. An Essay on The Picturesque, as Compared with the Sublime and the Beautiful. Chapter III (1794). URL: http://sublime.nancyholt.com/Price/index.html (data obrashheniya: 15.01.2022).
3. 3. Lotman Yu. M. Stat`i po semiotike kul`tury` i iskusstva. SPb.: Akademicheskij proekt; 2002. 544 p. (Mir iskusstv). (In Russ.).
4. 4. Lixachev D. S. Poe`ziya sadov. K semantike sadovo-parkovy`x stilej. Sad kak tekst. M.: Soglasie; 1998. 465 p. (In Russ.).
5. 5. Baranova K. M., Mashoshina V. S. Osobennosti konceptualizacii prostranstva v idiostile G. Melvilla. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie». 2020; 37 (1): 36–43. (In Russ.).
6. 6. Xaltrin-Xalturina E. V. Anglijskaya e`stetika «zhivopisnogo» i «Bary`shnyakrest` yanka» A. S. Pushkina. Mixajlovskaya pushkiniana. Vy`p. 41: materialy` Mixajlovskix Pushkinskix chtenij «1825 god» i konferencii «Pushkin i britanskaya kul`tura. Pushkinskij krug chteniya» (2005 god). Pskov: Sel`czo Mixajlovskoe; 2006: 151–167. (In Russ.).
7. 7. Dikkens Ch. Lavka drevnostej. URL: http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/t7.txt (data obrashheniya: 15.01.2022). (In Russ.).
8. 8. Dickens Ch. The Old Curiosity Shop. URL: https://bookscafe.net/read/dickens_charles-the_old_curiosity_shop-252584.html#p1 (data obrashheniya: 15.01.2022).
9. 9. Chupry`na O. G., Baranova K. M., Merkulova M. G. Sud`ba kak koncept v yazy`ke i kul`ture. Voprosy` kognitivnoj lingvistiki. 2018; 56 (3): 120–125. (In Russ.).
10. 10. Merkulova M. G. Xudozhestvenny`j obraz sada v p`esax B. Shou. Gumanitarny`e issledovaniya. 2017; 63 (3): 108–113. (In Russ.).
11. 11. Veligorskij G. A. «Rechnaya usad`ba» i dixotomiya «prekrasnoe – zhivopisnoe»: russko-anglijskij kontekst. Studia Litterarum. 2019; 4 (1): 118–137. (In Russ.).
12. 12. Losev A. F. Problema variativnogo funkcionirovaniya zhivopisnoj obraznosti v xudozhestvennoj. URL: http://www.infoliolib.info/philos/losev/variativ.html (data obrashheniya: 15.01.2022). (In Russ.).
13. 13. Slastnikova T. V., Cherkashina E. I. Czvet i czvetooboznachenie v lingvisticheskix issledovaniyax. M.: Yazy`ki Narodov Mira; 2021. 240 p. (In Russ.).
Download file .pdf 295.05 kb