Home Releases 2021, №4 (44)

REVIEW OF: S. V. Grinev-Grinevich, E. A. Sorokin, L. G. Vikulova. Language Theory: Anthropolinguistics: Textbook. M. : VKN Publishing House; 2021. 256 s.

Criticism. Reviews. Bibliography , UDC: 81.0 DOI: 10.25688/2076-913X.2021.44.4.16

Authors

  • Gorbunov Yuriy Ivanovich Doctor of Philolog, professor

How to link insert

Gorbunov, Y. I. (2021). REVIEW OF: S. V. Grinev-Grinevich, E. A. Sorokin, L. G. Vikulova. Language Theory: Anthropolinguistics: Textbook. M. : VKN Publishing House; 2021. 256 s. Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (44), 153. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2021.44.4.16
References
1. 1. Vikulova L. G. Stanovlenie instituta pis`mennoj rechi v srednevekovoj Francii: sociokul`turny`j i kommunikativny`j aspekty`. Social`ny`e i gumanitarny`e nauki na Dal`nem Vostoke. 2013; № 1 (37): 11–17. (In Russ.).
2. 2. Arnaud A., Lancelot Cl. Grammairegénérale et raisonnée. Paris: Edition de D. T. (De Trigny); 1660.
3. 3. Gak V. G. Teoreticheskaya grammatika franczuzskogo yazy`ka. M.: Dobrosvet; 2000. 832 s. (In Russ.).
4. 4. Referovskaya E. A. Filosofiya yazy`ka i grammaticheskie teorii vo Francii (iz istorii lingvistiki). SPb: Peterburg – XXI vek; 1996. 176 s. (In Russ.).
5. 5. Arno A., Lanslo K. Grammatika obshhaya i racional`naya Por-Royalya [per. s fr., komment. i poslesl. N. Yu. Bokadorovoj; obshh. red. i vstup. stat`ya Yu. S. Stepanova]. M.: Progress; 1990. 272 s. (In Russ.).
6. 6. Arno A., Lanslo K. Vseobshhaya racional`naya grammatika: (Grammatika Por-Royalya). [per. s fr. Yu. S. Maslova i dr.]. L.: Izd-vo LGU; 1991. 126 s. (In Russ.).
7. 7. Gvishiani N. V. Metayazy`k. V: Yarceva V. N. (Gl. red.). Lingvisticheskij e`nciklopedicheskij slovar`. M.: Sovetskaya e`nciklopediya; 1990. 685 s. (In Russ.).
8. 8. Piotrovskij R. G. Lingvisticheskaya sinergetika: isxodny`e polozheniya, pervy`e rezul`taty`, perspektivy`. SPb.: Filologicheskij f-t SPbGU; 2006. 160 s. (In Russ.).
9. 9. Gorbunov Yu. I. Informacionno-semioticheskaya priroda i sinergetika romanskix yazy`kov: monografiya. Tol`yatti: Izd-vo TGU; 2016. 160 s. (In Russ.).
Download file .pdf 320.45 kb