Home Releases 2021, №4 (44)

RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ISSUES IN THE STORY OF V. P. ASTAFIEV DIVINE PROVIDENCE AND IN THE ESSAY OF V. P. RASPUTIN ON ATHOS

Young Scientists’ Platform , UDC: 821.161.1.0 DOI: 10.25688/2076-913X.2021.44.4.13

Authors

  • Tereshonok Elena Vitalievna

Annotation

The article regards the story of V. P. Astafiev’s Divine Providence and the essay of V. P. Rasputin’s On Athos in the context of the religious and philosophical worldview typical of traditionalist writers who saw the path of spiritual revival of Russia through an appeal to the system of Orthodox values.

How to link insert

Tereshonok, E. V. (2021). RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ISSUES IN THE STORY OF V. P. ASTAFIEV DIVINE PROVIDENCE AND IN THE ESSAY OF V. P. RASPUTIN ON ATHOS Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (44), 130. https://doi.org/10.25688/2076-913X.2021.44.4.13
References
1. 1. Smirnova A. I. Lokus doma v sovremennoj russkoj proze. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2015; № 3 (19): 8–15. (In Russ.).
2. 2. Matveeva I. I. Fenomen doma i ego xudozhestvennoe voploshhenie v tvorchestve A. P. Platonova. Vestnik MGPU. Ser.: Filologiya. Teoriya yazy`ka. Yazy`kovoe obrazovanie. 2014; № 3 (15): 27–35. (In Russ.).
3. 3. Svyatitel` Filaret Moskovskij (Drozdov). Prostranstvenny`j xristianskij katexizis Pravoslavnoj Kafolicheskoj Vostochnoj cerkvi. M.: Oranta; 2018. 160 s. (In Russ.).
4. 4. Goncharov P. A. Tvorchestvo V. P. Astaf`eva v kontekste russkoj prozy` vtoroj poloviny` XX veka: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Tambov; 2004. 48 s. (In Russ.).
5. 5. Zolotuxina O. Yu. Religiozny`j poisk V. P. Astaf`eva v kontekste tvorcheskoj e`volyucii pisatelya: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Abakan; 2010. 26 s. (In Russ.).
6. 6. Astaf`ev V. P. Pechal`ny`j detektiv: roman; Zatesi. M.: E`ksmo; 2004. 832 s. (In Russ.).
7. 7. Kovtun N. V. Obraz Afona v pozdnem tvorchestve V. Rasputina: tradicii i novatorstvo. Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2019; № 4: 141–154. DOI: 10.17223/18137083/69/12 (In Russ.).
8. 8. E`mirova T. A. Tvorchestvo V. Rasputina: problema xudozhestvenno-publicisticheskogo osvoeniya dejstvitel`nosti: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Maxachkala; 2005. 24 s. (In Russ.).
9. 9. Rasputin V. G. V poiskax berega: povesti, rasskazy`, stat`i. M.: Russkij mir``: Moskovskie uchebniki; 2008. 480 s. (In Russ.).
10. 10. Rasputin V. G. Vosstan`, dushe moya. Moskva; 1994. № 2: 112–115. (In Russ.).
Download file .pdf 300.56 kb