Home Releases 2018, №1 (29)

Verbal Aggression in German Internet Comments as a Means of Expressing Sympathy

Young Scientists’ Platform , UDC: 8:811.112

Authors

  • Popova Ksenia Alexandrovna Postgraduate of Germanic Studies and Linguodidactics department, Institute of Foreign Languages, MCU. E-mail: sombrashes@mail.ru

How to link insert

Popova, K. A. (2018). Verbal Aggression in German Internet Comments as a Means of Expressing Sympathy Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №1 (29),
References
1. 1. Zeit Online [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.zeit.de (data obrashheniya: 07.11.2017).
2. Literatura
3. 2. Bajdakova E.L., Markina L.V. Voprositel'ny'e predlozheniya kak sredstvo verbal'noj agressii v molodezhnoj kommunikacii: genderny'j aspekt // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 1 (10). S. 25-30.
4. 3. Velichkova L.V., Shurupova T.Yu. Analiz formal'ny'x priznakov vy'razheniya slozhny'x e'mocij (sopostavitel'noe issledovanie na materiale russkix i nemeczkix zvuchashhix tekstov, markirovanny'x e'mociej «Druzhelyubie») // Vestnik LGU im. A.S. Pushkina. 2011. № 1. S. 166-173.
5. 4. Kazachkova Yu.V. Vy'razhenie sochuvstviya v russkom i anglijskom rechevom obshhenii: dis ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Saratov, 2006. 177 s. [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.ahmerov.com/book_1036.html (data obrashheniya: 07.11.2017).
6. 5. Kirilina A.V. Internet-zhanr «kommentarij chitatelya» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 1 (17). S. 67-76.
7. 6. Popova L.G. Globalizaciya i problemy' perevoda // Yazy'k i kul'tura v e'poxu globalizacii: sb. nauch. tr. po materialam pervoj mezhdunar. nauchn. konf. «Yazy'k i kul'tura v e'poxu globalizacii» (26 marta 2013 g.). SPb.: Izd-vo SPbGE'U, 2013. T. 2., S. 169-173.
8. 7. Radchenko O.A. Issledovanie agressivnogo diskursa: problemy' i perspektivy' // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2009.
9. № 1 (3). S. 60-66.
10. 8. Sobyanina V.A. «Otklonenie ot normy'» v semantike kollokvializmov termi-nologicheskogo proisxozhdeniya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2008. № 1 (18). S. 34-41.
11.
12.
Download file .pdf 268.41 kb