Home Releases 2016, №3 (23)

Two Feuilletonists: Saltykov and Sleptsov

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"18"
References
1. Istochniki
2. Materialy' dlya xarakteristiki sovremennoj russkoj literatury' / M.A. Antonovich, Yu.G. Zhukovskij. SPb.: [Tip. A.M. Kotomina], 1869. 197 s.
3. Nekrasov N.A. Poln. sobr. soch. i pisem: v 15 t. Т. 15 (2). SPb.: Nauka, 2000. 640 s.
4. Russkoe slovo. 1864. № 2. 160 + 105 s.
5. Salty'kov-ShhedrinM.E. Sobr. soch.: v 20 t. M.: Xud. lit., 1965-1977.
6. Slepczov V.A. Soch.: v 2 t. Т. 2. / podgot. teksta i komment. K. Chukovskogo. M.: GIXL, 1957. 420 s.
7. Fet A. Moi vospominaniya. M.: Tip. A.I. Mamontova i K°, 1890. Ch. 1. 452 s.
8. Shestidesyaty'e gody': Antonovich M.A. Vospominaniya. Eliseev G.Z. Vospomi­naniya / vstupit. st., komment. i red. V. Evgeneva-Maksimova i G.F. Tizengauzena. M.; L.:
9. Akademia, 1933. 582 s.
10. Literatura
11. Brumfild Uil'yam K. Socialny'j proekt v russkoj literature XIX veka. M.: Tri kvadra-
12. ta, 2009. 271 s.
13. Ivanov G.V. Primechaniya // Salty'kov-Shhedrin M.E. Sobr. soch.: v 20 t. Т. 15-2. M.: Xud. lit., 1973. S. 300-310.
14. Lit. nasledstvo. T. 71. M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. S. 495-512.
15. Makashin S. Salty'kov-Shhedrin. Seredina puti. 1860-e - 1870-e gody': Biogra-fiya. M.: Xud. lit., 1984. 575 s.
16. Pecherskaya T.I. Raznochincy' shestidesyaty'x godov XIX veka. Fenomen samo-soznaniya v aspekte filologicheskoj germenevtiki (memuary', dnevniki, pis'ma, belletris-tika). Novosibirsk: In-t filologii SO RAN, 1999. 300 s.
17. RejfmanP.S. Primechaniya // Salty'kov-Shhedrin M.E. Sobr. soch.: v 20 t. Т. 6. M.: Xud. lit., 1968. S. 637-650.
18. Rejfman P.S. Primechaniya // Salty'kov-Shhedrin M.E. Sobr. soch.: v 20 t. Т. 9. M.: Xud. lit., 1970. S. 564-568.
19. Rozanov V.V. Soch. M.: Sov. Rossiya, 1990. 589 s.
20. ChukovskijK. V.A. Slepcov, ego zhizn' i tvorchestvo // Slepczov V.A. Soch.: v 2 t. Т. 1. M.: Xud. lit., 1957. S. 3-39.
Download file .pdf 286.75 kb