Home Releases 2017, №2 (26)

Translation of Combined Stable Grammatical Constructions in Teaching Japanese

Language Teaching. Methodology of Teaching Philological Disciplines , UDC: 378.016:811.521

Authors

  • Nechaeva Lyudmila Timofeevna Doctor of Pedagogy, full professor, head of laboratory «Oriental Languages at Secondary School», Institute of Asian and African Studies of Lomonosov Moscow State University. E-mail: ltnechaeva@mail.ru

How to link insert

Nechaeva, L. T. (2017). Translation of Combined Stable Grammatical Constructions in Teaching Japanese Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №2 (26),
References
1. Grivnin VS. Posobie po perevodu s yaponskogo yazy'ka na russkij. Leksicheskie voprosy' perevoda. M.: MGU, 1966. 210 s.
2. Grivnin V.S., Korchagina T.I. Posobie po perevodu s yaponskogo yazy'ka na russkij. Grammaticheskie voprosy' perevoda. M.: MGU, 1972. 220 s.
3. Grivnin V.S. Osnovy' perevoda: kurs lekcij. M.: ISAA MGU, 1999. 158 s.
4. Korchagina T.I. O prepodavanii perevoda s yaponskogo yazy'ka na russkij // Metodika prepodavaniya vostochny'x yazy'kov: Aktual'ny'e problemy' prepodavaniya perevoda. M.: Grifon, 2015. 282 s.
5. Strizhak U.P. Sopostavlenie yaponskoj i russkoj yazy'kovy'x kartin mira v processe obucheniya yaponskomu yazy'ku // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2013. № 1 (13). S. 56-64.
6. Kuz'mina O.V. Osobennosti perevoda grecheskogo substantivirovannogo infinitiva v slavyanskom tekste «Paterika Rimskogo» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 4 (16). S. 75-79.
7. Nechaeva L.T. Grammaticheskie yavleniya, vstrechayushhiesya v peredoviczax yaponskix gazet // Yaponskij yazy'k v vuze: aktual'ny'e problemy' prepodavaniya. M.: Klyuch-S, 2016. Vy'p. 15. 150 s.
Download file .pdf 848.9 kb