Home Releases 2018, №2 (30)

Transformation of the Object of Comparison in Adjectival Comparative Phraseological Units in English and Russian

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.111:81’373.72

Authors

  • Volkova Ekaterina Yuryevna Postgraduate of Department of Foreign Languages in Professional Communication, Vladimir State University named after Al. and N. Stoletovs. E-mail: poporina@mail.ru

How to link insert

Volkova, E. Y. (2018). Transformation of the Object of Comparison in Adjectival Comparative Phraseological Units in English and Russian Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №2 (30),
References
1. Bryussolo S. Peshhera ty’syachi sekretov. M.: E’ksmo, 2013. 224 s.
2. Gamayun U. Klyuch k polyam. M.: AST, 2010. 349 s.
3. Goncharova M. Moya veselaya Angliya. M.: E’ksmo, 2011. 686 s.
4. Il’f I., Petrov E. 12 stul’ev. SPb.: Azbuka-Klassika, 2008. 380 s.
5. Krasniczkij E. Vnuk sotnika. M.: Al’fa-kniga, 2008. 539 s.
6. Prashkevich G. Teoriya progressa. M.: LitSovet, 2015. 318 s.
7. Serova M. Mezhdu dvux muzhej. M.: E’ksmo, 2010. 249 s.
8. Chexov A.P. O lyubvi: rasskazy’. SPb.: Azbuka-Klassika, 2008. 384 s.
9. Chirikov E. Povesti i rasskazy’. M.: Gos. izd-vo xud. lit., 1961. 533 s.
10. Shmagin N. Doroga v Alaty’r’. M.: LitRes, 2012. 811 s.
11. Cleeves A. Red Bones. New York: St. Martin’s Press, 2009. 400 p.
12. Collins W. A Fair Penitent and Other Stories. NY: Dover Corp. Inc., 2008. 294 c.
13. Elton B. This Other Eden. L.: Random House, 2012. 400 p.
14. Faulkner W. Mosquitoes. NY: Norton & Company, 2011. 384 p.
15. Haliburton T. The Clockmaker. Ottawa: Carleton University Press, 1995. 974 p.
16. Highstreet Z. A Plague on Both Houses. Philadelphia: Philadelphia Freedom, LLC,
17. 396 p.
18. Marryat F. Peter Simple. Tucson: Fireship Press, 2009. 448 p.
19. Parker L. Dark Shadows. L.: Hachette, UK, 2012. 160 p.
20. Sack J. A Sack of Teeth. Bloomington: Universe, 2004. 200 p.
21. Vardi R. From the Promised Land to the Lucky Country. North Charleston: Book
22. Surge, LLC, 2000. 400 p.
23. Literatura
24. Karimova S.G. Ad”ektivny’e frazeologicheskie ediniczy’ metaforicheskogo
25. xaraktera v anglijskom i russkom yazy’kax: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.20.
26. Kazan’, 2007. 26 s.
27. Kunin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo yazy’ka. Dubna: Feniks,
28. 488 s.
29. Novichkov P.Yu. Metaforizaciya kak aktual’naya zadacha sovremennoj lingvistiki //
30. Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2008. № 2.
31. S. 97–102.
32. Mal’kova V.V. Russkie i nemeczkie ustojchivy’e sravneniya kak sredstvo
33. predstavleniya tematicheskogo polya «social’ny’e otnosheniya» // Vestnik MGPU.
34. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2014. № 3 (15). S. 116–120.
35. Mokienko V.M. Ustojchivy’e sravneniya v sisteme frazeologii / otv. red.
36. V.M. Mokienko. SPb.: Grajfsval’d, 2016. 278 s.
37. Sidyakova N.M. Komparativny’e frazeologicheskie ediniczy’ tipa (as) + prilagatel’noe
38. + as + sushhestvitel’noe v sovremennom anglijskom yazy’ke: dis. … kand. filol. nauk.
39. M., 1967. 385 s.
40. Smirniczkij A.I. Leksikologiya anglijskogo yazy’ka. M.: MGU, 1998. 260 s.
41. Terent’ev A.V. Ad”ektivny’e komparativny’e frazeologicheskie ediniczy’ kak
42. yazy’kovaya universaliya: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04. N. Novgorod, 1997.
43. 16 s.
Download file .pdf 358.7 kb