Home Releases 2015, №1 (17)

The Typology of the Linguistic Consciousness Categories

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory

Authors

  • Dziuba Elena Vyacheslavovna PhD (Philology), associate professor, Dean of Faculty of Highly Qualified Personnel Training, Ural State Pedagogical University. E-mail: elenacz@mail.ru

How to link insert

Dziuba, E. V. (2015). The Typology of the Linguistic Consciousness Categories Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №1 (17),
References
1. Istochniki
2. Zakonodatel’stvo ES // URL: http://eur-lex.europa.eu (data obrashheniya: 29.04.2014).
3. Literatura
4. Aristotel’. Kategorii // URL: http://philosophy.ru/library/aristotle/-kat/kategorii. html (data obrashheniya: 28.04.2014).
5. Bavtuto G.A., Eryomin V.M. Botanika: Morfologiya i anatomiya rastenij: ucheb. posobie. Minsk: Vy’ssh. shk., 1997. 375 s.
6. Vezhbiczkaya A. Yazy’k. Kul’tura. Poznanie. M.: Russkie slovari, 1996. 416 s. // URL: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96a.htm (data obrashheniya: 29.04.2014).
7. Vitgenshtejn L. Filosofskie issledovaniya // URL: http://krotov.info/-lib_sec/03_v/ vit/genshtey2.htm (data obrashheniya: 29.04.2014).
8. Dzyuba E.V. Problema kategorizacii dejstvitel’nosti v russkom yazy’kovom soznanii (na primere kategorij OVOSHHI, FRUKTY’, YAGODY’) // Izvestiya UrFU. Ser. 1: Problemy’ obrazovaniya, nauki i kul’ury’. 2013. № 1 (110).
9. Kudryavcev V.N. Obshhaya teoriya kvalifkacii prestuplenij. M.: Yurist, 2007. 304 s.
10. Puxan I., Polenak-Akimovskaya M. Rimskoe pravo (bazovy’j uchebnik) / Per. s makedonskogo V.A. Tomsinova and Yu.V. Fhilippova; pod red. V.A. Tomsinova. M.: ZERCZALO, 2000. 448 s.
11. Lakоff G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind // URL: http://www.metodolog.ru/01480/01480.html (data obrashheniya: 29.04.2014).
Download file .pdf 409.56 kb