Home Releases 2017, №3 (27)

The Russian Language in Modern Communication Environment: Its Role, Place and Linguocultural Paradigm (Part 1)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.161.1
References
1. Belinskaya E.P. Smy'slovy'e xarakteristiki ponyatiya «yazy'k» v sovremennoj rossijskoj e'tnopsixologii [E'lektronny'j resurs] // Psixologicheskie issledovaniya. 2011. № 3. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n4-18/514-belinskaya18 (data obra-shheniya: 14.06.2017).
2. Belousov V.N. O problemax i perspektivax fiinkcionirovaniya russkogo yazy'ka v mezhnacional'nom obshhenii v sovremennoj geopoliticheskoj situacii // Yazy'k i ob-shhestvo v sovremennoj Rossii i drugix stranax: dokl. i soobshheniya mezhdunar. konf. (Moskva, 21-24 iyunya 2010 g.). M., 2010. S. 9-15.
3. Bubnova I.A. E'volyuciya russkoj yazy'kovoj lichnosti // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2015. № 3 (19). S. 134-141.
4. Goncharova V.A. Metakul'tura v kontekste celej sovremennogo inoyazy'chnogo obrazovaniya // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazo-vanie». 2014. № 1 (13). S. 61-68.
5. Mlechko T.P. Russkaya yazy'kovaya lichnost' blizhnego zarubezh'ya. Kishinev: Slavyanskij un-t Respubliki Moldova. 2013. 437 s.
6. Mustajoki A., Protasova E. By't' russkim i govorit' po-russki [E'lektronny'j re-surs] // Slavica Helsingiensia. T. 24. Russkij chelovek v inoyaz'ychnom okruzhenii. Helsinki: University of Helsinki. 2004. P. 5-12. URL: http://www.helsinki.fi/slavicahel-singiensia/preview/ sh24/index.htm (data obrashheniya: 14.06.2017).
7. Proxorov Yu.E. Dejstvitel'nost'. Tekst. Diskurs. M.: Flinta, 2004. 224 s.
8. Pussinen O. «Domashnij yazy'k». Strategii funkcionirovaniya russkogo yazy'-ka v kachestve vtorogo rodnogo (na primere russkoyazy'chnoj diaspory' Finlyandii) // Bol'shie i maly'e yazy'ki v yazy'kovom, kul'turnom i obrazovatel'nom prostranstve poli-kul'turnogo mira: materialy' mezhdunar. simpoziuma. Tver': TvGU, 2010. S. 180-202.
9. Tareva E.G. Obuchenie yazy'ku i kul'ture: instrument «myagkoj sily'»? // Vest­nik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 2 (23). S. 94-101.
10. Ter-Minasova S.G. Vojna i mir yazy'kov i kul'tur. M: Slovo, 2008. 334 s.
11. Te'rner V. Simvol i ritual. M.: Nauka, 1983. 280 s.
Download file .pdf 335.45 kb