Home Releases 2016, №3 (23)

The Reception of the Romantic Hero in the First Poetic Translation of G.G. Byron's «The Giaour»

Literary Science , UDC: 821(4).09

Authors

  • Prokopenkova Valeria Vladimirovna Postgraduate of Foreign Philology department, Institute of Humanities, MCU. E-mail: lera_prokop@mail.ru

How to link insert

Prokopenkova, V. V. (2016). The Reception of the Romantic Hero in the First Poetic Translation of G.G. Byron's «The Giaour» Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Istochniki
2. Bajron Dzh.G. Gyaur: fragment tureczkoj povesti / per. S. Il'ina: [E'lektronny'j resurs]. URL: http://lib.ru/POEZIQ/BAJRON/byron3_1.txt (data obrashheniya: 02.06.2016).
3. N.R. Dzhyaur. Otry'vki iz tureczkoj povesti. Iz soch. Lorda Bajrona. V stixax. M.: tipografiya Avgusta Semena, 1822. 34 s.
4. Byron G.G. The complete works of Lord Byron: in 4 vol. [E'lektronny'j resurs]. Paris: Baudry's European Library, 1833. Vol. 1. URL: http://www.readytogoebooks.com/ LB-Giaour.htm (data obrashheniya: 2.06.2016).
5. Literatura
6. Kaganovich S.L. Rol' perevodov vostochny'x poe'm Dzh. Bajrona i T. Mura v formirovanii russkogo romanticheskogo stilya // Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2011. № 1. T. 1. Gumanitarny'e nauki. S. 205-208.
7. Prokopenkova V.V., Chesnokova T.G. Dva «Korsara»: Bajron i russkaya sentimental'naya melodrama // Dialog yazy'kov, kul'tur, literatur v professional'no orien-tirovannom i ilologicheskom aspektax: sb. nauch. st. po materialam mezhdunar. nauch. konf. M.: MGPU, 2015. S. 96-114.
8. Prokopenkova V.V., Chesnokova T.G. Recepciya obraza romanticheskogo geroya v pervom poe'ticheskom perevode poe'my' Dzh.G. Bajrona «Gyaur» // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2016. № 2. S. 25-31.
Download file .pdf 307.3 kb