Home Releases 2015, №3 (19)

The Military Interpreter, Scientist, Educator: on Izyum-Erica Salikhovna Rakhmankulova’s 90th Birthday Anniversary

Scholarly Events
References
1. Raxmankulova I-E’.S. Praktika vyʼzhivaniya. M.: Tezaurus, 2012. 293 s.
2. Raxmankulova I-E‘.S. Teoreticheskaya funkcionalʼnaya grammatika nemeczkogo yazyʼka. Glagol. M.: Tezaurus, 2012. 293 s.
3. Shiryaeva N.V. Zhivaya legenda // Filologicheskiye nauki v MGIMO. 2014. № 53 (68). 2014. S. 22–30.
4. Helbig G., Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1969. 311 S.
Download file .pdf 344.63 kb