Home Releases 2016, №1 (21)

«The Innermost Man» by A. Platonov: Foma Pukhov and His Scientific and Technical Data

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"1917/1991"

Authors

  • Barsht Konstantin Abrekovich Doctor of Philology, professor of the Institute of Russian Literature, RAS. E-mail: barsht@mail.ru

How to link insert

Barsht, K. A. (2016). «The Innermost Man» by A. Platonov: Foma Pukhov and His Scientific and Technical Data Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №1 (21),
References
1. Istochniki
2. Platonov A. Gorod Gradov // Platonov A.P. Sobr. soch.: v 8 t. T. 2: Efirny'j trakt: Povesti 1920-x - nachala 1930-x godov. M.: Vremya, 2009. 560 s.
3. Platonov A.P. Sokrovenny'j chelovek // Platonov A.P. Schastlivaya Moskva: Povesti; Rasskazy'; Lirika. M.: Gud'jal-Press, 1999. 590 s.
4. Literature
5. Barsht K.A. Platonov i Vernadskij: nesluchajny'e sovpadeniya // «Strana filoso-fov» A. Platonova. Vy'p. 5. M.: IMLI RAN, 2003. S. 319-327.
6. Bogdanov A. Princip otnositel'nosti s organizacionnoj tochki zreniya // Teoriya otnositel'nosti E'jnshtejna i ee filosofskoe istolkovanie. M.: Mir, 1923. S. 101-122.
7. Deborin A. Gegel' i dialekticheskij materializm (vstup. stat'ya) // Gegel' G.V.F. Sochineniya. T. 1: E'nciklopediya filosofskix nauk. Ch. 1. Logika. M.; L.: Gosizdat, 1929.
8. S. XI-CIII.
9. Kressi E'. Sovremennaya mashina. Teplovy'e dvigateli / per. s angl. M.S. Gorfin-kelya. L.: Gosizdat, 1924. 303 s. (Priroda i kul'tura. Kn. 9).
10. Maksvell D.K. Materiya i dvizhenie / prim. i dopoln; Dzh. Larmora; per. s angl.; pod red. N.N. Andreeva. M.: Gosizdat, 1924. 143 s. (Priroda i kul'tura. Kn. 7).
11. Maly'gina N.M. Obraz inzhenera v tvorchestve Andreya Platonova (izmenenie vospriyatiya i traktovki) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologicheskoe obrazovanie». 2012.
12. № 1 (8). S. 32-42.
13. Cejtlin Z. Teoriya otnositel'nosti A. E'jnshtejna i dialekticheskij materializm // Teoriya otnositel'nosti i materialism: sb. st. L.; M.: Gosizdat, 1925. 280 s.
14. Shlik M. Vremya i prostranstvo v sovremennoj fizike / per. s nem. P. Yushkevi-cha // Teoriya otnositel'nosti E'jnshtejna i eyo filosofskoe istolkovanie: sb. st. M.: Tov. Mir,
15. S. 4-56.
16. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
17. Biblioteka estestvennika. Ser. nauch. knig: I. Sovremenny'e problemy' estestvoznaniya. II. Klassiki estestvoznaniya. III. Priroda i kul'tura. M.; L.: Gosizdat, 1927. S. 10-12.
Download file .pdf 282.4 kb