Home Releases 2016, №4 (24)

The Family Metaphor as a Component of Political Rhetoric

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.111

Authors

  • Strelnikova Olga Fedorovna Lecturer at English Language Department № 1, MGIMO-University; postgraduate of English Language Department № 1, MGIMO-University. E-mail: Strelnikova.olgastrelnikova@gmail.com

How to link insert

Strelnikova, O. F. (2016). The Family Metaphor as a Component of Political Rhetoric Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (24),
References
1. Istochniki
2. Orwell G. Animal Farm. M.: Yupiter-Inter, 2009. 120 s.
3. Literatura
4. Aristotel'. Poe'tika. Ob iskusstve poe'zii [E'lektronny'j resurs]. URL: http://philolo-gos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm (data obrashheniya: 06.08.2016).
5. DzhioevaA.A. Fundamental'ny'e osnovy' publichnoj rechi. M.: Ajris-press, 2011. 544 s.
6. Dzhioeva A.A. Public Speaking in Action: master-klass po publichnoj rechi [E'lek­tronny'j resurs]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=KgCaIh3bYPs (data obrashhe­niya: 06.08.2016).
7. Zhenshhiny' vozhdej: ty'syacha poceluev Lenina i tajnaya podruga Gitlera [E'lek­tronny'j resurs]. URL: http://inosmi.ru/world/20150422/227664254.html (data obrash­heniya: 06.08.2016).
8. Kosteva V.M. O termine «totalitarnaya lingvistika» // Vestnik MGPU. Ser. «Filolo-giya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2012. № 1 (9). S. 59-67.
9. Lakoff D., Dzhonson M. Metafory', kotory'mi my' zhivem / pod red. i s predisl. A.N. Baranova; per. s angl; 2-e izd. M.: Izd-vo LKI, 2008. 252 s.
10. Teoriya metafory': sb. / vstup. st. i sost. N.D. Arutyunovolj; obshh. red. N.D. Arutyu-novoj i M.A. Zhurinskoj. M.: Progress, 1990. 512 s.
11. Xazagerov G.G. Partiya, vlast' i ritorika. M.: Evropa, 2006. 48 s.
12. Chudinov A.P. Politicheskaya lingvistika: ucheb. posobie. 4-e izd. M.: Flinta: Nau-
13. ka, 2012. 256 s.
14. Jioeva A.A. Insights into Politics and the Language of Politics: a Course of English: ucheb. posobie. M.: Knorus, 2013. 384 s.
15. Landau M., Sullivan D., Greenberg J. Evidence That Self-Relevant Motives and Metaphoric Framing Interact to Inluence Political and Social Attitudes // Psychological Science. 2009. № 20 (7). Pp. 1421-1427.
16. Remarks by the president in State of the Union Address [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-address (data obrashheniya: 06.08.2016).
17. Tjarks A. Familienbilder gleich Weltbilder, Wie familiaere Metaphern unser politisches Denken und Handeln bestimmen. VS Verlag fuer Sozialwissenschaften. Sprin­ger Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2011. 274 S.
Download file .pdf 244.69 kb