Home Releases 2018, №1 (29)

The Archetype of the Modern Concept Hero

Young Scientists’ Platform , UDC: 811.161.1'373.6

Authors

  • Oslamenko Alena Sergeevna Postgraduate of Russian Language department, Institute of Humanities and management, MCU. E-mail: dema_89@mail.ru

How to link insert

Oslamenko, A. S. (2018). The Archetype of the Modern Concept Hero Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №1 (29),
References
1. 1. By'liny'. Istoricheskie pesni. Ballady' / sost.: A. Kalugina, V. Kovpik. M.: E'ksmo, 2008. 661 s.
2. Literatura
3. 2. Askol'dov-Alekseev S.A. Koncept i slovo // Russkaya slovesnost': Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiya / pod red. V.P. Neroznaka. M.: Academia, 1997. S.267-279.
4. 3. VasinevaP.A. Koncepty' «geroj» i «universal'naya lichnost'» v antichnosti i rannem nemeczkom romantizme // Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). 2013. № 4 (29). S.194-197.
5. 4. Dal' V.I. Tolkovy'j slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka: v 4 t. M.: Kterra, 1998.
6. T. 1. 859 s.
7. 5. IvanovD.I., ShadzhanovaE.I. Koncept «geroj» v strukture verbal'nogo komponenta sinteticheskoj yazy'kovoj lichnosti V. Czoya // Filologicheskie nauki. Voprosy' teorii i praktiki. Tambov: Gramota. 2017. № 3 (69). Ch. 2. C. 96-99.
8. 6. KubryakovaE.S. O tekste i kriteriyax ego opredeleniya // Tekst: struktura i semantika: dokl. VIII Mezhdunar. konf. MGOPU im. M.A. Sholoxova. M.: Sport - Akadempress, 2001. S. 72-81.
9. 7. Lixachev D.S. Konceptosfera russkogo yazy'ka // Russkaya slovesnost': ot teorii slovesnosti k strukture teksta: antol. / In-t narodov Rossii; pod red. V.P. Neroznaka. M., 1997. S. 280-287.
10. 8. Popov M. Slovar' inostrannyx slov, voshedshix v upotreblenie v russkom yazy'ke. M.: Tipografiya tov-va I.D. Sy'tina, 1911. 466 s.
11. 9. Popova Z.D., Sternin I.A. Ocherki po kognitivnoj lingvistike mira. Voronezh: Istoki,
12. 191 s.
13. 10. Slovar' russkogo yazy'ka: Ok. 53 000 slov / S.I. Ozhegov; pod obshh. red. L.I. Skvorczova. 24-e izd., ispr. M.: Oniks; Mir i Obrazovanie, 2005. 1198 s.
14. 11. Stepanov Yu.S. Konstanty': slovar' russkoj kul'tury'. M.: Akademicheskij proekt,
15. 990 s.
Download file .pdf 265.78 kb