Home Releases 2015, №2 (18)

«Сzłowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze»: v 2 t. / Redaktor naukowy U. Tymenetska-Suchanek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. T. 1. 408 s.; T. 2. 440 s. («Отношение человека к животным, растениям и машинам в культуре»: в 2 т. / Научн. ред. Ю. Тыменецка- Cуханек.

Criticism. Reviews. Bibliography
Download file .pdf 322.38 kb