Home Releases 2016, №4 (24)

Structural Analysis of Aerology and Ventilation Term Fields in Russian and English

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory , UDC: 81'276.6

Authors

  • Teleguz Anna Alexeevna Postgraduate of Translation Studies and Linguistics department, Faculty of Romance and Germanic Philology, Kemerovo State University; senior assistant professor of Translation Studies and Linguistics department, Faculty of Romance and Germanic Philology, Kemerovo State University. E-mail: AnnaTeleguz@yandex.ru
  • Fomin Andrei Gennadyevich Doctor of Philology, full professor, professor and head of Translation Studies and Linguistics department, Faculty of Romance and Germanic Philology, Kemerovo State University E-mail: andfomin67@mail.ru

How to link insert

Teleguz, A. A. & Fomin, A. G. (2016). Structural Analysis of Aerology and Ventilation Term Fields in Russian and English Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (24),
References
1. Istochniki
2. Vedenin A.N. Ae'rologiya gorny'x predpriyatij. SPb.: Sankt-Peterburgsk. gos. gorny'j in-t im. G.V. Plexanova (texn. un-t), 2010. 68 s.
3. Gorbunov V.I. Ventilyaciya shaxt. Magnitogorsk: Magnitogorsk. gos. texn. un-t im. G.I. Nosova, 2007. 110 s.
4. Gorbunov N.I. Teoriya i praktika ae'rologii gorny'x predpriyatij. Alchevsk: DonGTU, 2003. 116 s.
5. Gorodnichev A.P. Kompleksnoe obespy'livanie rudnichnoj atmosfery'. Vladikavkaz: Severo-Kavkazsk. gorno-metallurgicheskij in-t (gos. texnologicheskij un-t), 2006. 63 s.
6. Ignatenko K.P., Brajcev A.V., E'jner F.F. Ventilyaciya, podzemny'e pozhary' i gor-nospasatel'noe delo. M.: Nedra, 1975. 248 s.
7. Instrukciya po degazacii ugol'ny'x shaxt. Ser. 05. Vy'p. 22. M.: ZAONTCPB, 2012.
8. 250 s.
9. Ushakov K.Z., Burchakov A.S, Puchkov L.A., Medvedev I.I. Ae'rologiya gorny'x predpriyatij. M.: Nedra, 1987. 421 s.
10. The occurrence, emission and ignition of combustible strata gases in Witwatersrand gold mines and Bushveld platinum mines, and means of ameliorating related ignition and explosion hazards [E'lektronny'j resurs]. URL: http://geoweb.princeton.edu/research/ geomicrobio/samp/simpros.pdf (data obrashheniya: 04.05.2015).
11. Literatura
12. Baranov A.N. Vvedenie v prikladnuyu lingvistiku: ucheb. posobie. M.: E'ditorial
13. URSS, 2003. 360 s.
14. Lukina O.I. Polevoj podxod k sopostavitel'nomu izucheniyu lingvisticheskoj termi-nologii // Izvestiya Ros. gos. ped. un-ta im. A.I. Gercena. 2008. Vy'p. 80. S. 225-229.
15. SuperanskayaA.V., Podol'skayaN.V., Vasil'evaN.V. Obshhaya terminologiya. Vop-rosy' teorii. M.: Librokom, 2012. 248 s.
Download file .pdf 287.65 kb