Home Releases 2015, №3 (19)

Some Characteristics of Linguistic Metaphors in Idiomatic Expressions in Business Communication (Using Examples from Russian and Polish)

Linguistic Theory. Cross-cultural Communication Theory

Authors

  • Drużyłowska Dorota Maria PhD (Philology), Institute of Slavic Studies, Univesity of Wrocław, Poland. E-mail: dorotadru@gmail.com

How to link insert

Drużyłowska, D. . (2015). Some Characteristics of Linguistic Metaphors in Idiomatic Expressions in Business Communication (Using Examples from Russian and Polish) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №3 (19),
References
1. Literatura
2. Osnovy’ russkoj delovoj rechi: ucheb. posobie / Pod red. V.V. Ximika. SPb.: Zla­toust, 2012. 448 s.
3. Teliya V. N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvo-kul’turologicheskij aspekty’. M.: Yazy’ki russkoj kul’tury’, 1996. 288 s.
4. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska: zarys. Warszawa: PWN, 2001. 399 s.
5. Тоkarski R. Metafora i metonimia w słowniku // Współczesny język polski / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. S. 355–360.
6. Spravochny’e i informacionny’e izdaniya
7. Arutyunova N.D. Metafora // Yazy’koznanie. Bol’shoj e’nciklopedicheskij slovar’ / Pod red. V.N. Yarcevoj. M: Bol’shaya Rossijskaya e’nciklopediya, 1998. S. 296–297.
8. Mokienko V.M. Novaya russkaya frazeologiya. Opole: Uniwersytet Opolski: Insty-tut Filologii Polskiej, 2003. 168 s.
9. Novikov A.B. Slovar’ perifraz russkogo yazy’ka (na materiale gazetnoj publicis-tiki). M: Russkij yazy’k, 2000. 352 s.
10. Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubceva E.B. Sovremenny’j e’konomicheskij slovar’. M.: INFRA-M., 1999. 479 s.
11. Bańko M. Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych. Warszawa: PWN, 2005. 344 s.
12. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E. Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospo-darka. Warszawa: PWN, 2009. 638 s.
13. Konopielko B. Słownik fnansowy rosyjsko-polski. Wrocław: Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego, 1996. 403 s.
14. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Oprac. Kłosińska A., So-bol E., Stankiewicz A. Warszawa: PWN, 2005. 656 s.
Download file .pdf 399.25 kb