Home Releases 2015, №2 (18)

Realization of Deviation Strategies and Tactics in Modern Diplomatic Discourse

Young Scientists’ Platform

Authors

  • Drutse Anna Yuryevna Postgraduate of Foreign Philology department, Institute of Humanities, MCTTU. E-mail: any2501@gmail.com

How to link insert

Drutse, A. Y. (2015). Realization of Deviation Strategies and Tactics in Modern Diplomatic Discourse Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №2 (18),
References
1. Istochniki
2. Ofcial’ny’j sajt radio «Exo Moskvy’», interv’yu s Geoffrey Pyatt. URL: http:// www.echo.msk.ru/programs/beseda/1275484-echo
3. Literatura
4. Baranov A.N. Politicheskij discurs: proshhanie s ritualom // Chelovek. 1997. № 6. S. 108–118.
5. Benvenist E. Obshhaya lingvistika. M.: Progress, 1974. 448 s.
6. Borisova I.N. Russkij razgovorny’j dialog: struktura i dinamika. Ekatirinburg: Ural, 2001. 320 s.
7. Buler K. Teoriya yazy’ka. Reprezentativnaya funkciya. М.: Progress, 1993. 235 s.
8. Veretenkina L.U. Strategiya, taktika i priyomy’ manipulirovaniya // Ling vo-kul’turologicheskie problemy’ tolerantnosti: tezisy’ doklada Mezhdunarod. nauchn. conf. Ekaterinburg: Ural, 2001. S. 78–82.
9. Issers O.S. Kommunikativny’e strategii i taktiki russkoj rechi. Omsk: Omsk. gos. un-t, 1999. 288 s.
10. Kubryakova E.S. O ponyatiyax diskursa i diskursivnogo analiza v sovremennoj lingvistike: obzor // Diskurs, rech’, rechevaya deyatel’nost’. Funkcional’ny’e i strukturny’e aspekty’: sb. obzorov. M.: INION RAN, 2000. S. 7–25.
11. Leont’yev A.A. Deyatel’ny’j um (Deyatel’nost’, znak, lichnost’). М.: Smy’sl, 2001. 392 s.
12. Radchenko O.A. Issledovanie agressivnogo diskursa: problemy’ i perspektivy’ // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2009. № 1 (3). S. 61–65.
13. Terentij L.M. Intencional’naya struktura diplomaticheskogo dickursa: besedy’ mezhdu L.I. Brezhnevy’m i R. Niksonom // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy’ka. Yazy’kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 47–56.
14. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa: monografya. Volgograd: Pere-mena, 2000. 367 s.
15. Yakobson R. O lingvisticheskix aspektax perevoda // Voprosy’ teorii i perevoda v zarubezhnoj lingvistike. М.: Progress, 1978. S. 16–24.
Download file .pdf 414.37 kb