Home Releases 2016, №2 (22)

«…One of the Lightest and Strongest Memories» (the Image of the Easter Service in L.N. Tolstoy's Novel «Resurrection»)

Literary Science , UDC: 821.161.1.09"18"
References
1. Istochniki
2. Dostojevskij F.M. Zapiski iz Mertvogo doma // Dostojevskij F.M. Sobr. soch.: v 15 t. T. 3. L.: Nauka, 1988. S. 205-481.
3. Tolstoj L.N. Voskresenie. M.: Xudozh. lit., 1978. 400 s.
4. Literatura
5. Vasil'yev S.A. ReGenziya na kn.: Mineralova I.G. Analiz xudozhestvennogo proizvedeniya: stil' i vnutrennyaya forma. M.: Flinta, Nauka, 2011. 256 s. // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoye obrazovaniye». 2015. № 4 (20).
6. S. 120-121.
7. Kuzina L., Tyun'kin K. «Voskresenie» L.N. Tolstogo. M.: Xudozh. lit., 1978. 120 s.
8. Lomunov K.N. Nad straniGzami «Voskreseniya». M.: Sovremennik, 1978. 381 s.
9. Mineralov Yu.I., Vasil'yev S.A. Nacional'noe kak faktor xudozhestvennosti v russkoj literature. M.: Lit. in-t im. A.M. Gor'kogo, 2010. 181 s.
10. Mineralov Yu.I., Mineralova I.G. Istoriya russkoj literatury' XIX veka (70-90-е gody'). M.: Vy'ssh. shkola, 2006. 488 s.
11. Mineralova I.G. Analiz xudozhestvennogo proizvedeniya: stil' i vnutrennyaya forma. M.: Flinta, Nauka, 2011. 256 s.
12. Potebnya A.A. My'sl' i yazy'k // Potebnya A.A. Teoreticheskaya poe'tika. M.: Vy'ssh. shkola, 1990. S. 22-54.
13. Sedy'x A.P. Nacional'naya literatura i kommunikativnaya kul'tura nacii // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2012. № 2 (10). S. 16-20.
14. Yazy'k L.N. Tolstogo / A.N. Kozhin, V.V. Odinczov, L.I. Yeryomina i dr.; pod red. A.N. Kozhina. M.: Vy'ssh. shkola, 1979. 240 s.
Download file .pdf 293.86 kb