Home Releases 2017, №4 (28)

Morphosyntactic Categories of the Cyclic Personage's Nomination (Based on the Novel «Queste del Saint Graal»)

Russian Studies. Germanic Studies. Romance Studies , UDC: 811.133.1

Authors

  • Rayskina Valeria Alexandrovna Assistant professor of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages, MCU; postgraduate of Romance Philology department, Institute of Foreign Languages. E-mail: rayskinav@mail.ru

How to link insert

Rayskina, V. A. (2017). Morphosyntactic Categories of the Cyclic Personage's Nomination (Based on the Novel «Queste del Saint Graal») Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №4 (28),
References
1. Istochniki
2. Queste del saint Graal: edite par Ch. Marchello-Nizia et A. Lavrentiev. Lyon: Equipe BFM, 2013. Publie en ligne par la Base de fran?ais medieval [E'lektronny'j resurs]. URL: http://catalog.bfm-corpus.org/qgraal_cm (data obrashheniya: 19.01.2017).
3. Literatura
4. Vasil'eva E.G. Franczuzskaya antroponimicheskaya sistema v rannem Sredne-vekov'e (dinastiya Merovingov) // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2011. № 2 (8). S. 40-46.
5. Vikulova L.G. Stanovlenie instituta pis'mennoj rechi v srednevekovoj Fran-cii: sociokul'turny'j i kommunikativny'j aspekty' // Social'ny'e i gumanitarny'e nauki na Dal'nem Vostoke. 2013. № 1 (37). S. 11-17.
6. Vikulova L.G., Vasil'eva E.G. Vy'bor imeni kak instrument ukrepleniya dinas-ticheskoj vlasti v rannem Srednevekov'e (Franciya, V-X vv.) // Verxnevolzhskij filolo-
7. gicheskij vestnik. 2015. № 2. S. 58-65.
8. Ignat'eva T.G. Nominaciya personazhej v starofranczuzskom xudozhestvennom tekste. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk. gos. ped. un-t im. V.P. Astaf'eva, 2013. 18 s.
9. Ignat'eva T.G., Dorogajkina E.M. Zoopoe'tika starofranczuzskogo teksta // Vestnik MGPU. Ser. «Filologiya. Teoriya yazy'ka. Yazy'kovoe obrazovanie». 2014. № 2 (14). S. 64-71.
10. Mixajlov A.D. Fra^z^s^ ry'czarskij roman i voprosy' tipologii zhanra v srednevekovoj literature. M.: URSS, 2012. 352 s.
11. Yazy'kovaya nominaciya. Obshhie voprosy' / otv. red. B.A. Serebrennikov, A.A. Ufimceva. M.: Nauka, 1977. 357 s.
12. Dubnyakova O.A. Le nom et l'anonymat dans le roman le Boulevard Periphe-rique d'Henry Bauchau // Materialy' mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Romanskie yazy'ki v mezhkul'turnom prostranstve». M.: MGOU, 2012. S. 290-296.
13. Spravochny'e i informacionny'e izdaniya
14. Dictionnaire du Moyen Fran?ais: La version 2016 sur la base d'Analyse et Traite-ment Informatique de la Langue Franchise [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.atilf.fr/ (data obrashheniya: 17.01.2017).
15. Tanet Ch., Horde T. Dictionnaire des prenoms. Paris: Larousse, 2009. 675 p.
Download file .pdf 341.07 kb